Бакалавриат

Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларының тізімі (Лицензия)

Білім беру саласының коды және атауы: 6B01 Педагогикалық ғылымдар

6B01202 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу, педагогикалық анимация

Білім беру бағдарламалары тобы: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Даярлау бағытының коды және атауы: 6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

6B01406 Визуалды өнер, көркем еңбек, графика және жобалау

6B01407 Кəсіптік оқыту, көркем еңбек және жобалау

Білім беру бағдарламалары тобы: B007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау
Даярлау бағытының коды және атауы: 6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау
2020 ж. білім беру бағдарламасы

6B01409 Бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру

Білім беру бағдарламалары тобы: B004 Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау
Даярлау бағытының коды және атауы: 6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау

6B01506 География

6B01507 Математика-Физика

Білім беру бағдарламалары тобы: B009 Математика мұғалімдерін даярлау
Даярлау бағытының коды және атауы: 6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау

6B01901 Дефектология

Білім беру бағдарламалары тобы: B020 Арнайы педагогика мамандарын даярлау
Даярлау бағытының коды және атауы: 6В019 Арнайы педагогика мамандарын даярлау

Білім беру саласының коды және атауы :  6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

Білім беру саласының коды және атауы : 6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

6B03102 Аймақтану

Білім беру бағдарламалары тобы: В040 Саясаттану жəне азаматтану
Даярлау бағытының коды және атауы: 6B031 Әлеуметтік ғылымдар

Білім беру саласының коды және атауы :  6B04 Бизнес, басқару және құқық

6В04203 Сот және құқық қорғау қызметі

Білім беру бағдарламалары тобы: В049 Құқық
Даярлау бағытының коды және атауы: 6B042 Құқық
2021 жылы оқуға түскен студенттерге арналған Элективті пәндер каталогы

Білім беру саласының коды және атауы :  6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Білім беру саласының коды және атауы :  6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Білім беру саласының коды және атауы :  6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B07104 Жылу энергетикасы

Білім беру бағдарламалары тобы: В062 Электр техникасы және энергетика
Даярлау бағытының коды және атауы: 6B071 Инженерия және инженерлік іс

6B07202 Өсімдік шикізатынан жасалған өнімдерді өңдеу және өндіру технологиясы

6B07203 Қайта өңдеу және тамақ өндірістерінің технологиясы

Білім беру бағдарламалары тобы: В068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі
Даярлау бағытының коды және атауы: 6B072 Өндірістік және өңдеу салалары

6B07501 Азық-түлік өнімдерінің өндірісіндегі стандарттау жəне сертификаттау

Білім беру бағдарламалары тобы: В076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)
Даярлау бағытының коды және атауы: 6B075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

Білім беру саласының коды және атауы :  6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

Білім беру саласының коды және атауы :  6В09 Ветеринария

Білім беру саласының коды және атауы :  6B11 Қызмет көрсету

6B11102 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі

6B11103 Хореографиялық орындаушылықтағы мәдени-тынығу қызметі

6B11104 Актерлік шеберлік және театрландырылған қойылымдарды ұйымдастыру

Қабылдау комиссиясы