object(DateTime)#1023 (3) {
  ["date"]=>
  string(26) "2024-07-25 12:16:59.000000"
  ["timezone_type"]=>
  int(3)
  ["timezone"]=>
  string(12) "Asia/Karachi"
}

Бакалавриат

Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларының тізімі (Лицензия)

Білім беру саласының коды және атауы: 6B01 Педагогикалық ғылымдар

6B01202 Мектепке дейінгі білім беру (IP)

Білім беру бағдарламалары тобы: B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Даярлау бағытының коды және атауы: 6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау

6B01302 Бастауыш білім беру (IP)

Білім беру бағдарламалары тобы: B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Даярлау бағытының коды және атауы: 6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау

Білім беру саласының коды және атауы :  6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

Білім беру саласының коды және атауы : 6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

6B03202 Мұрағаттану, құжаттану және мұражай ісі

Білім беру бағдарламалары тобы: B043 Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі
Даярлау бағытының коды және атауы: 6B032 Журналистика және ақпарат

Білім беру саласының коды және атауы :  6B04 Бизнес, басқару және құқық

Білім беру саласының коды және атауы :  6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Білім беру саласының коды және атауы :  6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Білім беру саласының коды және атауы :  6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B07202 Өсімдік шикізатынан жасалған өнімдерді өңдеу және өндіру технологиясы

Білім беру саласының коды және атауы :  6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

6B08102 Өсімдіктерді қорғау және карантин

Білім беру саласының коды және атауы :  6В09 Ветеринария

Білім беру саласының коды және атауы :  6B11 Қызмет көрсету

Қабылдау комиссиясы