object(DateTime)#1010 (3) {
 ["date"]=>
 string(26) "2024-02-24 15:52:11.000000"
 ["timezone_type"]=>
 int(3)
 ["timezone"]=>
 string(9) "Asia/Omsk"
}

Ғылыми конференциялардың материалдары

Зоотехнияның заманауи мәселелері
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
Ауылшаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор Мүслімов Бақытжан Мүслімұлын еске алуға арналған «Зоотехнияның заманауи мәселелері» атты VI халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
Жарияланды: 07.12.2023
ISBN 978-601-356-317-6
Жинақты жүктеу
«Қазіргі экономикалық үрдістер жағдайында аудиторлық қызметті дамытудың басым бағыттары»
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференция материалдар
Жинаққа Халықаралық бухгалтерлер кҥніне арналған "ҚАЗІРГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҮРДІСТЕР ЖАҒДАЙЫНДА АУДИТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ДАМЫТУДЫҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ" тақырыбындағы халықаралық ғылыми - практикалық онлайн конференцияға қатысушылардың баяндамаларының тезистері кірді. Тезистерде бизнес пен басқарудың өзекті мәселелері қамтылған. Тақырып аудит теориясы мен практикасын дамытудың қазіргі тенденциялары, бухгалтерлік есеп пен салық салуды дамыту мәселелері мен перспективалары, жаңа жаһандық шындықтағы Ұлттық экономика секторларын дамыту тетіктері және қаржы секторының рөлі, цифрлық экономика координаттарындағы маркетинг, жас ғалымдардың көзімен заманауи құқықтануды дамытудың әдіснамасы мен практикасы саласындағы зерттеулерді қамтиды.
Жарияланды: 30.11.2023
ISBN978- 601-356-315-2
Жинақты жүктеу
"Қазіргі лингвистика мен лингводидактиканың өзекті мәселелері"
Студенттер мен магистранттарға арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары
Бұл жинаққа студенттердің, магистранттардың және жас зерттеушілердің "қазіргі заманғы лингвистика мен лингводидактиканың өзекті мәселелері" халықаралық конференциясында ұсынылған мақалалары енгізілген. Жинақ материалдарын заманауи лингвистика мәселелеріне қызығушылық танытқан жас зерттеушілер, сондай-ақ дипломдық жұмыстарды, ғылыми жобаларды дайындау және жазу кезінде тіл мамандықтарының магистранттары мен студенттері пайдалана алады.
Жарияланды: 01.11.2023
ISBN 978-601-356-258-2
Жинақты жүктеу
«Ғылымның академиялық басымдылығы – Қазақстанның зияткерлік әлеуеті мен бәсекелестікке қабілеттілігін қалыптастырудың негізі»
Байтұрсынов оқулары-2023
«Ғылымның академиялық басымдылығы – Қазақстанның зияткерлік әлеуеті мен бәсекелестікке қабілеттілігін қалыптастырудың негізі» тақырыбындағы «Байтұрсынов оқулары – 2023» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің қалыптасуы мен нығаюы кезеңіндегі заманауи саяси-құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, білім беру және тарихи-мәдени үрдістерді зерделеу, еркін пікір алмасу, ғылыми зерттеулердің нәтижелері үшін пәнаралық диалог алаңын құру жөніндегі тұжырымдамалық ережелер мен ұсынымдар бойынша ғылыми мақалалар ұсынылған.
Осы жинақтың материалдары ғалымдар мен жоғары оқу орындарының оқытушыларына, магистранттар мен студенттерге пайдалы болуы мүмкін.
Жарияланды: 27.04.2023
ISBN 978-601-356-250-6
Жинақты жүктеу
«Тілдер арқылы дүниені тану: ел, тарих, мәдениет»
Студенттер мен магистранттарға арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары
Жинаққа VIII Халықаралық қатысушылардың баяндамаларының материалдары енгізілген студенттік ғылыми-практикалық конференция тіл: ел, тарих, мәдениет". Жинақта нәтижелер көрсетілген тілдің, әдебиеттің өзара әрекеттесу мәселелері бойынша зерттеулер мәдениеті, оқытылатын тілдер елдерінің әлеуметтік-саяси мәселелері, сондай-ақ, кәсіби жүйеде шет тілінің рөлі білім беру. Жинақ материалдары қызығушылық танытқандар үшін қызықты болады Елтану және мәдениет мәселелері бойынша.
Жарияланды: 26.04.2023
ISBN 978-601-356-260-5
Жинақты жүктеу
"Иннова - 2023"
«ИННОВА - 2023» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясының
Жинаққа «Иннова-2023» Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясына қатысушылардың баяндама тезистері енгізілді. Тезистерде Қазақстан білімінің өзекті мәселелері баяндалған. Тақырыптар психологиялық-педагогикалық, филологиялық, ақпараттық, ғылыми жаратылыстану пәндері аясындағы зерттеулерді қамтиды. Ф.Н Катанов атындағы Хакасс мемлекеттік университетінің, мемлекеттік университетінің, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Санкт-Петербург мемлекететтік әскери университетінің, А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті оқытушыларының баяндамалары жинаққа енгізілді.
Жарияланды: 20.04.2023
ISBN 978-601-356-245-2
Жинақты жүктеу
«Заманауи білім беруді дамытудың өзекті мәселелері»
Сұлтанғазин оқулары-2023
«Сұлтанғазин оқулары-2023» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының «Заманауи білім беруді дамытудың өзекті мәселелері» жинағында жаратылыстану-ғылыми білім берудің мәселелері мен болашағына арналған ғылыми мақалалар жинақталған, жалпы және кәсіптік білім берудің психологиялық-педагогикалық аспектілері қарастырылған, педагогикалық білім берудің ақпараттандыру және дамытудың қазіргі тенденциялары мен технологиялары мәселелері қозғалады. Осы жинақтың материалдары ғалымдар мен жоғары оқу орындарының оқытушыларына, магистранттар мен студенттерге пайдалы болуы мүмкін
Жарияланды: 15.03.2023
ISBN 978-601-356-257-5
Жинақты жүктеу
«Қазіргі заманғы журналистиканың және PR-дың өзекті мәселелері: медиа және бұқаралық ақпарат құралдарындағы жанжалды дискурс»
V Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары
Бұл жинаққа студенттердің, магистранттардың, докторанттардың, оқытушылар мен практик мамандардың «Қазіргі заманғы журналистиканың және PR-дың өзекті мәселелері: медиа және бұқаралық ақпарат құралдарындағы жанжалды дискурс» атты халықаралық конференцияда ұсынылған мақалалары енген. Жинақтың материалдарын қазіргі журналистиканың проблемаларына қызығушылық танытқан жас зерттеушілер, сондай-ақ тілдік мамандықтар бойынша бітіруші курстардың магистранттары мен студенттері дипломдық жұмыстарды, зерттеу жобаларын дайындау және жазу кезінде қолдана алады.
Жарияланды: 15.03.2023
ISBN 978-601-356-263-6
Жинақты жүктеу
«Инновация, білім, тәжірибе-білім беру жолының векторлары». Кітап II
Алтынсаринские чтения
Талқыланатын мәселелердің алуан түрлілігі мен кеңдігі мақала авторларына заманауи білім беруді жаңғырту мен дамытудың, осы үдерісте қазақ ағартушыларының педагогикалық мұрасын пайдаланудың жолдарын, мұғалімдерді даярлаудың тиімді технологиялары мен форматтарын әзірлеу мен енгізу мәселелерін, ақпараттық қоғамдағы білім беру кеңістігінің ерекшеліктерін айқындауға, сондай-ақ педагогтердің инновациялық қызметінің тәжірибесін жинақтауға, педагогикалық үдеріс субъектілерін психологиялық-педагогикалық қолдауға мүмкіндік берді. Бұл жинақтың материалдары ғалымдарға, жоғары оқу орындары мен колледж оқытушыларына, мектеп мұғалімдері мен мектепке дейінгі тәрбиешілерге, педагог-психологтарға, магистранттар мен студенттерге қызықты болуы мүмкін.
Жарияланды: 17.02.2023
ISBN 978-601-356-244-5
Жинақты жүктеу
«Инновация, білім, тәжірибе-білім беру жолының векторлары». Кітап I
Алтынсаринские чтения
Талқыланатын мәселелердің алуан түрлілігі мен кеңдігі мақала авторларына заманауи білім беруді жаңғырту мен дамытудың, осы үдерісте қазақ ағартушыларының педагогикалық мұрасын пайдаланудың жолдарын, мұғалімдерді даярлаудың тиімді технологиялары мен форматтарын әзірлеу мен енгізу мәселелерін, ақпараттық қоғамдағы білім беру кеңістігінің ерекшеліктерін айқындауға, сондай-ақ педагогтердің инновациялық қызметінің тәжірибесін жинақтауға, педагогикалық үдеріс субъектілерін психологиялық-педагогикалық қолдауға мүмкіндік берді. Бұл жинақтың материалдары ғалымдарға, жоғары оқу орындары мен колледж оқытушыларына, мектеп мұғалімдері мен мектепке дейінгі тәрбиешілерге, педагог-психологтарға, магистранттар мен студенттерге қызықты болуы мүмкін.
Жарияланды: 17.02.2023
ISBN 978-601-356-244-5
Жинақты жүктеу
Зоотехнияның замануи мәселелері
Ауылшаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор Мүслімов Бақытжан Мүслимұлын еске алуға арналган атты V Халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференциясының материалдары
Бұл жинақта материалдар ұсынылған aуылшаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор Мүслімов Бақытжан Мүслимұлын еске алуға арналган атты V Халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференциясының материалдары.
Жарияланды: 08.12.2022
ISBN 978-601-356-212-4
Жинақты жүктеу
Елдің тұрақты дамуының ғылыми зерттеулері: өзекті сұрақтары мен жетістіктері»
Материалдары халықаралық ғылыми-тҽжірибелік конференция Экономика ғылымдарының докторы, профессор Сансызбай Мұхаметғалиұлы Жиентаевтың туғанына 70 жыл толуына және Ұлттық валюта күніне арналған
Жинақта Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің қалыптасуы мен нығаюы жағдайында білім, ғылым және бизнесті интеграциялау мәселелері бойынша еркін пікір алмасу үшін пәнаралық диалог алаңын құру және ғылыми зерттеулердің нәтижелері туралы ғылыми мақалалар қамтылған. Қазақстан, анықталған проблемаларды зерттеу бойынша тұжырымдамалық ережелер мен ұсыныстарды әзірлеу. Осы жинақтың материалдары ғалымдар мен жоғары оқу орындарының оқытушыларына, магистранттар мен студенттерге пайдалы болуы мүмкін.
Жарияланды: 06.12.2022
ISBN 978-601-356-211-7
Жинақты жүктеу
«Ахмет Байтұрсынұлы – ұлт мұраты жолындағы ұлы тұлға»
Студенттер мен магистранттарға арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары
Бұл жинақта студенттер мен магистранттардың "Ахмет Байтұрсынұлы – ұлт мұраты жолындағы ұлы тұлға"атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары ұсынылған.
Жарияланды: 24.05.2022
ISBN 978-601-356-143-1
Жинақты жүктеу
«Ахмет Байтұрсынұлы мұрасы және заманауи білім мәселелері»
Байтұрсынов оқулары-2022
«Ахмет Байтұрсынұлы мұрасы және заманауи білім мәселелері» тақырыбындағы «Байтұрсынов оқулары-2022» Халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференция жинағында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің қалыптасуы мен нығаюы кезеңіндегі заманауи саяси-құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, білім беру және тарихи-мәдени үрдістерді зерделеу, еркін пікір алмасу, ғылыми зерттеулердің нәтижелері үшін пәнаралық диалог алаңын құру жөніндегі тұжырымдамалық ережелер мен ұсынымдар бойынша ғылыми мақалалар ұсынылған. Осы жинақтың материалдары ғалымдар мен жоғары оқу орындарының оқытушыларына, магистранттар мен студенттерге пайдалы болуы мүмкін.
Жарияланды: 18.05.2022
ISBN 978-601-356-144-8
Жинақты жүктеу
Заманауи журналистика және PR-дың өзекті мәселелері
Атты IV халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, М. Сералиннің 150-жылдық мерейтойы аясында, КЕАҚ облыстық «Қостанай таңы» газетінің 100-жылдығына арналған
Атты IV халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, М. Сералиннің 150-жылдық мерейтойы аясында, КЕАҚ облыстық «Қостанай таңы» газетінің 100-жылдығына арналған
Жарияланды: 18.05.2022
ISBN 978-601-356-190-5
Жинақты жүктеу
Рубрикалар
array(20) {
 ["@module"]=>
 string(4) "news"
 ["@method"]=>
 string(6) "rubric"
 ["@domain"]=>
 string(10) "ksu.edu.kz"
 ["@domain-id"]=>
 int(1)
 ["@system-build"]=>
 string(5) "88158"
 ["@lang"]=>
 string(2) "kz"
 ["@lang-id"]=>
 int(3)
 ["@pre-lang"]=>
 string(3) "/kz"
 ["@header"]=>
 string(72) "Ғылыми конференциялардың материалдары"
 ["@title"]=>
 string(72) "Ғылыми конференциялардың материалдары"
 ["@site-name"]=>
 string(0) ""
 ["@csrf"]=>
 NULL
 ["meta"]=>
 array(2) {
  ["keywords"]=>
  NULL
  ["description"]=>
  NULL
 }
 ["@template-id"]=>
 int(182)
 ["@pageId"]=>
 string(4) "4319"
 ["@is-default"]=>
 bool(false)
 ["@request-uri"]=>
 string(63) "/kz/science-and-innovation/materials-of-scientific-conferences/"
 ["user"]=>
 array(2) {
  ["@id"]=>
  int(618)
  ["@type"]=>
  string(5) "guest"
 }
 ["parents"]=>
 array(1) {
  ["+page"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   object(umiHierarchyElement)#987 (18) {
    ["rel":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(0)
    ["alt_name":"umiHierarchyElement":private]=>
    string(22) "science-and-innovation"
    ["ord":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(44)
    ["object_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(663)
    ["type_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(30)
    ["domain_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(1)
    ["lang_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(3)
    ["tpl_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(9)
    ["is_deleted":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(false)
    ["is_active":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(true)
    ["is_visible":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(true)
    ["is_default":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(false)
    ["update_time":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(1697622762)
    ["fields":"umiHierarchyElement":private]=>
    NULL
    ["store_type":protected]=>
    string(7) "element"
    ["id":protected]=>
    int(35)
    ["is_updated":protected]=>
    bool(false)
    ["savingInDestructor":protected]=>
    bool(true)
   }
  }
 }
 ["full:page"]=>
 object(umiHierarchyElement)#919 (18) {
  ["rel":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(35)
  ["alt_name":"umiHierarchyElement":private]=>
  string(35) "materials-of-scientific-conferences"
  ["ord":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(8)
  ["object_id":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(24181)
  ["type_id":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(1)
  ["domain_id":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(1)
  ["lang_id":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(3)
  ["tpl_id":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(182)
  ["is_deleted":"umiHierarchyElement":private]=>
  bool(false)
  ["is_active":"umiHierarchyElement":private]=>
  bool(true)
  ["is_visible":"umiHierarchyElement":private]=>
  bool(true)
  ["is_default":"umiHierarchyElement":private]=>
  bool(false)
  ["update_time":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(1678432556)
  ["fields":"umiHierarchyElement":private]=>
  NULL
  ["store_type":protected]=>
  string(7) "element"
  ["id":protected]=>
  int(4319)
  ["is_updated":protected]=>
  bool(false)
  ["savingInDestructor":protected]=>
  bool(true)
 }
}
Барлық айдарларҒылыми-практикалық конференцияСтуденттік ғылыми-практикалық конференциялар«Иннова » атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясыныңСұлтанғазин оқуларыБайтұрсынов оқуларыАлтынсарин оқулары
Қабылдау комиссиясы