Магистратура

Магистратура – білім беру бағдарламалары "магистр" дәрежесін бере отырып, кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру.

Магистр – магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгерген адамдарға берілетін дәреже.

Кадрларды магистратурада даярлау жоғары білімнің білім беру бағдарламалары базасында:

  1. кемінде екі жылдық оқыту мерзімімен ғылыми-педагогтік;
  2. кемінде бір жылдық оқыту мерзімімен бейіндік болып екі бағытта жүзеге асырылады.

Магистратураның білім беру бағдарламаларының тізімі (Лицензия)

Білім беру саласының коды және атауы: 7M01 Педагогикалық ғылымдар

Білім беру саласының коды және атауы: 7M02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

Білім беру саласының коды және атауы: 7M03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

Білім беру саласының коды және атауы: 7M04 Бизнес, басқару және құқық

7M04108 Мемлекеттік және жергілікті басқару (1 ж.)

Білім беру саласының коды және атауы: 7M05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Білім беру саласының коды және атауы: 7M06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

7M06106 Ақпараттық технологиялар и робототехника (1 ж.)

7M06107 Математикалық инжиниринг және компьютерлік модельдеу (2 ж.)

Білім беру саласының коды және атауы: 7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

7M07103 Технологиялық машиналар және жабдықтар (машина жасау) (1 ж.)

Білім беру саласының коды және атауы: 7M08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

Білім беру саласының коды және атауы: 7M09 Ветеринария

Қабылдау комиссиясы