Skip to content

Магистратура

Магистратура – білім беру бағдарламалары "магистр" дәрежесін бере отырып, кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру.

Магистр – магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгерген адамдарға берілетін дәреже.

Кадрларды магистратурада даярлау жоғары білімнің білім беру бағдарламалары базасында:

  1. кемінде екі жылдық оқыту мерзімімен ғылыми-педагогтік;
  2. кемінде бір жылдық оқыту мерзімімен бейіндік болып екі бағытта жүзеге асырылады.

Магистратураның білім беру бағдарламаларының тізімі (Лицензия)

Білім беру саласының коды және атауы: 7M01 Педагогикалық ғылымдар

7M01501 Биология (2 ж.)

Білім беру бағдарламалары тобы: M014 Биология педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)
Даярлау бағытының коды және атауы: 7M015 Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

7M01502 Ақпараттық Биология (2 ж.)

Білім беру бағдарламалары тобы: M014 Биология педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)
Даярлау бағытының коды және атауы: 7M015 Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

7M01504 Химия және цифрландыру (2 ж.)

7M01511 Биология (1 ж.)

Білім беру бағдарламалары тобы: M014 Биология педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)
Даярлау бағытының коды және атауы: 7M015 Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

7M01513 Ақпараттық Биология (1 ж.)

Білім беру бағдарламалары тобы: M014 Биология педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)
Даярлау бағытының коды және атауы: 7M015 Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

7M01515 Химия (1 ж.)

7M01517 Химия және цифрландыру (1 ж.)

7M01519 География (1 ж.)

Білім беру бағдарламалары тобы: M015 География педагогтерін даярлау
Даярлау бағытының коды және атауы: 7M015 Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

7M01521 Математика (1 ж.)

Білім беру бағдарламалары тобы: М010 Математика педагогтерін даярлау
Даярлау бағытының коды және атауы: 7M015 Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

7M01603 Тарих (1 ж.)

Білім беру саласының коды және атауы: 7M02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

7M02202 Тарих (1 ж.)

Білім беру бағдарламалары тобы: M053 Тарих және археология
Даярлау бағытының коды және атауы: 7M022 Гуманитарлық ғылымдар
2020 ж. білім беру бағдарламасы

7M02305 Шетел филологиясы (ағылшын тілі) (1 ж.)

Білім беру саласының коды және атауы: 7M03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

7M03202 Журналистика (1 ж.)

Білім беру саласының коды және атауы: 7M04 Бизнес, басқару және құқық

7M04105 Мемлекеттік және жергілікті басқару (2 ж.)

7M04108 Мемлекеттік және жергілікті басқару (1 ж.)

Білім беру бағдарламалары тобы: M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Даярлау бағытының коды және атауы: 7M041 Бизнес және басқару

Білім беру саласының коды және атауы: 7M05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

7M05101 Биология (2 ж.)

7M05102 Биология (1 ж.)

Білім беру бағдарламалары тобы: M080 Биология
Даярлау бағытының коды және атауы: 7M051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

7M05201 Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару (2 ж.)

7M05202 Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару (1 ж.)

7M05304 Химия (1 ж.)

Білім беру бағдарламалары тобы: M089 Химия
Даярлау бағытының коды және атауы: 7M053 Физикалық және химиялық ғылымдар

7M05402 Математика (1 ж.)

Білім беру бағдарламалары тобы: M092 Математика және статистика
Даярлау бағытының коды және атауы: 7M054 Математика және статистика

Білім беру саласының коды және атауы: 7M06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

7M06103 Ақпараттық технологиялар и робототехника (2 ж.)

7M06104 Информатика (1 ж.)

7M06105 Ақпараттық жүйелер (1 ж.)

7M06106 Ақпараттық технологиялар и робототехника (1 ж.)

7M06107 Математикалық инжиниринг және компьютерлік модельдеу (2 ж.)

7M06108 Компьютерлік лингвистика (2 ж.)

Білім беру саласының коды және атауы: 7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

7M07102 Технологиялық машиналар және жабдықтар (машина жасау) (2 ж.)

7M07104 Электр энергетикасы (1 ж.)

7M07103 Технологиялық машиналар және жабдықтар (машина жасау) (1 ж.)

7M07105 Көлік, көлік техникасы және технологиялары (2 ж.)

Білім беру саласының коды және атауы: 7M08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

7M08103 Агрономия (1 ж.)

Білім беру бағдарламалары тобы: M131 Өсімдік шаруашылығы
Даярлау бағытының коды және атауы: 7M081 Агрономия
2020 ж. білім беру бағдарламасы

7M08202 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы (1 ж.)

Білім беру бағдарламалары тобы: M132 Мал шаруашылығы
Даярлау бағытының коды және атауы: 7M082 Мал шаруашылығы
2020 ж. білім беру бағдарламасы

Білім беру саласының коды және атауы: 7M09 Ветеринария

7M09101 Ветеринарлық медицина (2 ж.)