object(DateTime)#1023 (3) {
  ["date"]=>
  string(26) "2024-07-25 11:49:43.000000"
  ["timezone_type"]=>
  int(3)
  ["timezone"]=>
  string(12) "Asia/Karachi"
}

Minor (Минор) қосымша білім беру бағдарламасы

Minor (Минор) қосымша білім беру бағдарламасы – білім алушыларға қосымша құзыреттіліктерді қалыптастыру мақсатында анықталған пәндер және (немесе) модульдер және оқу жұмысының басқа да түрлерінің жиынтығы (Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру қағидалары ҚР БҒМ 12.10.2018ж № 563 бұйрығы)

Білім алушы жеке оқу траекториясын анықтау кезінде ЖОО компоненті және таңдау компоненті шеңберінде:

  • негізгі білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді (Major);
  • қосымша білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді таңдайды (Minor).

Minor - бакалавриаттың жаңа білім беру моделінің маңызды құрамдас бөлігі, оны іске асыру 2020 жылы А.Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінде басталды. Major – дан айырмашылығы (негізгі құзыреттерді қалыптастыру мақсатында білім алушы анықтаған білім беру бағдарламасы), Minor - бұл студент үшін негізгі емес бағыттағы өзара байланысты төрт пәннің блогы.

2-курстан бастап білім алушылар оқытудың жеке траекториясын айқындау кезінде пәндерді негізгі білім беру бағдарламасынан, жалпы көлемі-20 кредит болатын қосымша білім беру бағдарламасына ауыстыра алады.

Қосымша білім беру бағдарламасы үшін жеке ЭПК әзірленеді.

Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді таңдау және меңгеру тәртібі сабақтас немесе бейінді ББ бойынша қосымша құзыреттер алу үшін, сондай-ақ білім алушының жеке қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жүзеге асырылады.

Қосымша ББ пәндерін білім алушылар ЖООК және ТБК пәндері шеңберінде зерделейді және олардың көлемі негізгі операциялық бөлме бойынша тиісті дәрежені немесе біліктілікті беру үшін қажетті академиялық кредиттердің жалпы көлеміне кіреді.

Әрбір білім алушы оқу үшін бір Minor таңдауға міндетті. Minor бакалавриаттың үшінші және төртінші курстарында оқиды.

Бакалавриат студенттеріне арналған Minor каталогы:

2023 жыл

Атауы Minor Ескерту
Big data және компьютерлік лингвистика негіздері  
Агрофудтехиндустрия  
Деректерді нөлден талдаушы Акт бағытынан басқа барлық білім беру бағдарламалары үшін
Графикалық дизайн және интернет мамандығы  
Қашықтан білім беру технологиялары Облыстың ББ үшін Педагогикалық Ғылымдар
Климаттың өзгеруі және жасыл экономика  
Индустриалдық биотехнология ББ үшін Биотехнология
Экономистер мен заңгерлерге арналған зияткерлік ақпараттық жүйелер  
Виртуалды шындықтың жасанды интеллекті  
Арнайы білім берудің клиникалықпедагогикалық негіздері  ББ үшін Арнайы педагогика
Зертханалық және химиялық талдау ББ үшін Азық-түлік өнімдерінің өндірісіндегі стандарттау жəне сертификаттау, Қайта өңдеу және тамақ өндірістерінің технологиясы, Азық-түлік өнімдерінің технологиясы
Әлемнің ғылыми танымы Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика саласындағы ББ үшін
Актуарлық математика негіздері ББ үшін  Математика
Дайындау өндірісінің негіздері ББ үшін Машина жасау
Жануарлар паразитологиясының негіздері ББ басқа барлық адамдар үшін ветеринарлық медицина
Мерекелік костюмді жобалау және жасау негіздері  
Жаттықтырушылық қызметтің негіздері ББ үшін ФКС, НВП и ФК
Тұрақты ауыл шаруашылығының негіздері ББ үшін Агрономия
Жалпы білім беру ұйымдарындағы педагог-ассистент Педагогикалық ғылымдар саласындағы ББ үшін
Педагогикалық анимация Педагогикалық ғылымдар саласындағы ББ үшін
Тәжірибеге бағытталған ағылшын тілі Ағылшын тілін меңгеру деңгейі кемінде High B1
Педагог-психологтың практикалық жұмысы Педагогикалық бағыттағы ББ үшін
Дамуында ауытқуы бар балалармен психокоррекциялық жұмыс  ББ үшін Психология
Табысқа жету психологиясы  
Мансап психологиясы Білім беру бағдарламаларынан басқа барлық адамдар үшін Психология
Бақыт психологиясы Білім беру бағдарламаларынан басқа барлық адамдар үшін Психология
Ақылға қонымды қаржы Білім беру бағдарламаларынан басқа барлық адамдар үшін қаржы
Тиімді тамақтану-сіздің денсаулығыңыздың кепілі  
Коммуникацияның жаңа мҥмкіндіктері Журналистика және ақпарат бағытынан басқа барлық білім беру бағдарламалары үшін
Маркетингтің заманауи құралдары  
Құқықтағы қазіргі тенденциялар Құқық бағыты ББ үшін
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, мәдени тарихы және қазақ қайраткерлерінің рөлі ББ-дан басқа барлық адамдар үшін Тарих және салалар Педагогикалық Ғылымдар
Стартап идеясы және жасауға деген ұмтылыс ББ үшін АКТ бағыттары, Инженерия және инженерлік Іс
Қаржылық сауаттылық  Бизнес және басқару бағытынан басқа барлық ББ үшін
Халал тағамдар және дұрыс тамақтану  
ШЖМ-дегі цифрлық трансформация Педагогикалық ғылымдар саласындағы ББ үшін
Кондитерлік өнер мектебі Білім беру бағдарламаларынан басқа барлық адамдар үшін қайта өңдеу және тамақ өндіру технологиясы
Цифрландыру жағдайындағы адам экологиясы  
Табыс электроникасы Физика білім беру бағдарламаларынан басқа барлық адамдар үшін
Электр техникасы қарапайым!  Электр энергетикасы, Көлік, көлік техникасы және технологиясы, Аграрлық техника және технология ББ-дан басқа барлық адамдар үшін
Мектептегі жоғары математика элементтері Педагогикалық ғылымдар саласындағы ББ үшін
Этология және жануарлармен жұмыс жасау ерекшеліктері Облыстың білім беру бағдарламалары үшін Ветеринария
Бизнестің тиімділігі және өндірісті басқару ББ Экономика, Менеджмент, маркетингтен басқа барлық адамдар үшін
Тіл және мәдениетаралық коммуникация  
Қабылдау комиссиясы