object(DateTime)#1023 (3) {
  ["date"]=>
  string(26) "2024-07-25 10:56:16.000000"
  ["timezone_type"]=>
  int(3)
  ["timezone"]=>
  string(12) "Asia/Karachi"
}

Докторантура

Докторантура – философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесі беріле отырып, ғылыми және педагог кадрларды даярлауға бағытталған, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік білім беретін оқу бағдарламасы.

Философия докторы (РһD), бейіні бойынша доктор  – тиісті мамандықтар бойынша докторантураның кәсіптік білім беретін оқу бағдарламаларын меңгерген және диссертация қорғаған адамдарға берілетін ғылыми дәреже.

Докторантраның білім беру бағдарламаларының тізімі (Лицензия)

Білім беру саласының коды және атауы: 8D02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

Білім беру саласының коды және атауы: 8D03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

Білім беру саласының коды және атауы: 8D04 Бизнес, басқару және құқық

Білім беру саласының коды және атауы: 8D05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Білім беру саласының коды және атауы: 8D06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Білім беру саласының коды және атауы: 8D07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

Білім беру саласының коды және атауы: 8D08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

Білім беру саласының коды және атауы: 8D09 Ветеринария

Қабылдау комиссиясы