Skip to content

Жастар ісі жөніндегі комитет

Құрылымы

Мукашев Нурмухан Узбекулы

Жастар ісі комитетінің басшысы 

Телефон: +7(7142)55-85-21

crmi_ksu@mail.ru

Сегизбаев Байболат Болатович

Жастар ісі комитетінің маманы

Телефон: +7(7142)55-85-21

crmi_ksu@mail.ru

Сидахметова Айдана Канатовна

Жастар ісі комитетінің маманы

Телефон: +7(7142) 55-85-21

crmi_ksu@mail.ru

ЖІК-тің негізгі міндеттері:

  • университетте тәрбие үрдісін басқарудың тиімді жүйесін әзірлеу, енгізу және қолдау;
  • тәрбие жұмысын ұйымдастыру бойынша факультеттер мен кафедралар жұмысының оң тәжірибесін жинақтау және тарату жолымен тәрбие жұмысының жүйесін жетілдіру;
  • "Мәңгілік ел" жалпыұлттық идеясын қолдауға және Президенттің "Рухани жаңғыру" мақаласын іске асыруға бағытталған студенттік іс-шараларды өткізу бойынша әртүрлі әдістемелік материалдарды әзірлеу және жасау.

Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова идет по пути создания централизованного студенческого самоуправления – инициативной команды лидеров, чьи действи направлены на решение проблем студенческой молодежи.

Это целостный механизм, позволяющий студентам участвовать в управлении вузом и в организации своей жизнедеятельности через коллегиальные взаимодействующие органы студенческого самоуправления академических групп,институтов, университета, Дома студентов.

Студенческое самоуправление – самостоятельная, творческая и ответственная деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов организации обучения, быта, досуга. Являясь элементом общей системы управления учебно-воспитательным процессом в университете, студенческое самоуправление предполагает максимальный учет интересов, потребностей студентов на основе изучения их общественного мнения.

Студенттік өзін-өзі басқарудың басты міндеттері:

  • Студенттердің оқуға, қоғамдық қызметке жауапкершілікпен және шығармашылық көзқарасын дамыту;
  • Студенттік өмір мәселелерін шешудегі дербестік негізінде белсенді өмірлік ұстанымды, дағдыларды басқару қызметін қалыптастыру;
  • Болашақ мамандардың бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыратын бастамашыл қасиеттерді тәрбиелеу;
  • Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда және жетілдіруде әкімшілікке, профессорлық-оқытушылық құрамға көмек көрсету;
  • Студенттердің бос уақытын ұйымдастыру, студенттік ұжымның әр мүшесі тұлғасының жан-жақты дамуына ықпал ету;
  • Университеттегі қоғамдық ұйымдардың қызметін жандандыру.

Бүгінгі таңда Жоғары студенттік кеңес ЖОО-ның барлық студенттер контингентінің 80% - ға жуығының қызметін біріктіреді. 2018 жылғы облыстық байқаудың қорытындысы бойынша университеттің Жоғары студенттік кеңесі бірінші орынға ие болды.

Жоғары студенттік кеңес, мектептер мен колледждердің түлектері үшін "мен ҚӨУ-ті таңдаймын!" атты бейнероликтер конкурсының бастамашы болды.  Конкурстың қортындысы бойынша жыл сайын, екі түлек,  А. Байтұрсынов атындағы КӨУ білім беру грантын алуға сертификат алады.

Студенттер үйінің Студенттік кеңестері жатақхананың студенттік ұжымын қалыптастыруға және өмір сүрудің әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларын жақсартуға бағытталған мәдени-бұқаралық, спорттық-сауықтыру, тәрбие жұмысын үйлестіретін қоғамдық органдар болып табылады.

Жалпы, студенттік өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру студенттердің үлгерім сапасын арттыруға және оқу тәртібін нығайтуға, олардың кәсіби және әлеуметтік мүдделерін, шығармашылық әлеуеті мен қоғамдық маңызды бастамаларын іске асыруға, студенттік ортада қолайлы әлеуметтік-психологиялық ахуал жасауға бағытталған. Студенттік өзін-өзі басқару қызметінің нәтижесі ҚР Мемлекеттік жастар саясатын және студенттік корпоративтік мәдениетті іске асыру болып табылады.

Ұсыныстар мен тілектерді қалдыру