Оқу құны

2022-2023 оқу жылы

2023 жылы оқуга түскен білім алушылар ушін ақылы оқу кұнының прейскуранты (бакалавриат, магистратура және докторантура) 2023-2024 оқу жылына (I курс) (PDF)

2023-2024 оқу жылына 2019, 2020, 2021, 2022 жылдары (бакалавриат, магистратура және докторантура) окуға түскен білім алушылар ушін ақылы оқу кұнының прейскуранты (II-V курстар) (PDF)

2022-2023 оқу жылы

2022 жылы оқуга түскен білім алушылар ушін ақылы оқу кұнының прейскуранты (бакалавриат, магистратура және докторантура) 2022-2023 оқу жылына (I курс) (PDF)

2022-2023 оқу жылына 2018, 2019, 2020, 2021 жылдары (бакалавриат, магистратура және докторантура) окуға түскен білім алушылар ушін ақылы оқу кұнының прейскуранты (II-V курстар) (PDF)

2021-2022 оқу жылы

2021-2022 оқу жылына арналған бакалавриат, магистратура және докторантура бойынша ақылы оқу құнының прейскуранты (PDF)

2021-2022 оқу жылына арналған бакалавриат, магистратура және докторантура бойынша ақылы оқу құнының прейскурантына толықтыру (PDF)

2021-2022 оқу жылына арналған бакалавриат, магистратура және докторантура бойынша ақылы оқу құнының прейскурантына 2-ші толықтыру (PDF)

Қабылдау комиссиясы