object(DateTime)#1019 (3) {
  ["date"]=>
  string(26) "2024-06-26 03:35:26.000000"
  ["timezone_type"]=>
  int(3)
  ["timezone"]=>
  string(12) "Asia/Karachi"
}

Сыртқы академиялық ұтқырлық

Академиялық ұтқырлық -білім алушыларды немесе оқытушы-зерттеушілерді белгілі бір академиялық кезеңге: семестрге немесе оқу жылына басқа жоғары оқу орнына оқыту немесе зерттеу жүргізу үшін игерілген білім беру оқу бағдарламаларын кредиттер түрінде міндетті түрде қайта есептей отырып ауыстыру.

Білім алушылардың академиялық ұтқырлығы білім беру сапасын жақсартуға, ғылыми зерттеулердің тиімділігін арттыруға, сыртқы және ішкі интеграциялық байланыстарды орнатуға ықпал ететін университет қызметінің басым бағыттарының бірі болып табылады.

А.Байтұрсынұлы атындағы ҚӨУ білім алушыларының академиялық ұтқырлығы ЖОО аралық шарттар/келісімдер немесе бірлескен жобалар шеңберінде жүзеге асырылады. 

Қабылдау комиссиясы