Куанышбаев Сеитбек Бекенович
А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің Басқарма Төрағасы-Ректоры

География ғылымдарының кандидаты
География ғылымдарының докторы
Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар Академиясының мүшесі

301 кеңсе, А. Байтұрсынов көшесі 47, 1 ғимарат
Исакаев Ербол Маратович
Академиялық мәселелер жөніндегі проректор

Биология ғылымдарының кандидаты

305 кеңсе, А. Байтұрсынов көшесі 47, 1 ғимарат
Исмаилов Арман Оразалиевич
Жарлыгасов Женис Бахытбекович
Зерттеулер, инновация және цифрландыру жөніндегі проректор

Ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты
Қауымдастырылған профессор

310 кеңсе, А. Байтұрсынов көшесі 47, 1 ғимарат
Мамиев Нурлан Бекентаевич
Темирбеков Нұрлыхан Мұканұлы
Әлеуметтік-тәрбие жұмыстары жөніндегі проректор
Техника ғылымдарының кандидаты
309 кеңсе, А. Байтұрсынов көшесі 47, 1 ғимарат
Қабылдау комиссиясы