Skip to content

Докторантура

Докторантураның білім беру бағдарламаларының тізімі

Докторантураға компьютерлік форматтағы түсу емтиханы:

 • эссе жазудан;
 • докторантурада оқуға дайындығын анықтауға арналған тестілеуден;
 • білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтихан сұрақтарына жауаптардан тұрады.

Докторантура білім беру бағдарламалары топтарының бейіні бойынша емтиханның ұсынылан әдебиеттер тізімі

Докторантураға түсу үшін қажетті құжаттар тізімі:

 1. Жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін қажет);
 2. Білім туралы құжат (құжаттарды қабылдау комиссиясына тапсырған кезде түпнұсқасы)
 3. Электронный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком (английский, немецкий, французский);
 4. 075/у нысанындағы медициналық анықтама
 5. 3x4 сантиметр көлеміндегі алты фотосурет;
 6. жұмыс орны бойынша кадр қызметімен расталған кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы немесе еңбек қызметін растайтын өзге құжат;
 7. соңғы 3 күнтізбелік жылдағы ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (ғылыми жарияланымдар, зерттеулер жүргізу жоспары, эссе және басқа құжаттар);
 8. шетел тілі бойынша тест тапсырғаны туралы сертификат (ағылшын, француз, неміс) шетел тілі бойынша тест тапсырғаны туралы сертификат (ағылшын, француз, неміс) International English Language tests System (IELTS, шекті балл кемінде – 5,5), IELTS INDICATOR (АЙЛТС Индикатор) шекті балл – кемінде 5,5, Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP (ТОЙФЛ АйТиПи) шекті балл – кемінде 460, Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, шекті балл – кемінде 46), Test of English as a Foreign Language paper-based testing, (TOEFL PBT, шекті балл – кемінде 453), Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau В2/В2 деңгейі), Test DaF– Prufung (Niveau В2/В2 деңгейі), Test de Franзais international ™ (TFI – оқу және тыңдау секциялары бойынша В2 деңгейінен төмен емес), Diplome d'Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), Diplome Approfondi de Langue franзaise (DALF, В2 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF – кемінде 50 балл);

Докторантураға шетелдіктерді қабылдау ақылы негізде жүзеге асырылады. Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу құқығы магистратура бағдарламалары бойынша стипендиялық бағдарламаларды есепке алмағанда, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен айқындалады.

ЖЖОКБҰ немесе ғылыми ұйымдарға шетел азаматтарын ақылы негізде қабылдау ЖЖОКБҰ немесе ғылыми ұйымдардың қабылдау комиссиялары өткізетін әңгімелесудің нәтижесі бойынша күнтізбелік жыл бойы жүзеге асырылады.

Қабылдау комиссиясының мекенжайы: Қостанай қаласы, Тәуелсіздік көшесі, 118

Байланыс телефондары:

 • +7 (7142) 54-28-49
 • +7 (7142) 54-53-20
Ұсыныстар мен тілектерді қалдыру