object(DateTime)#1013 (3) {
 ["date"]=>
 string(26) "2024-07-21 18:37:43.000000"
 ["timezone_type"]=>
 int(3)
 ["timezone"]=>
 string(12) "Asia/Karachi"
}

Ғылыми конференциялардың материалдары

Зоотехнияның заманауи мәселелері
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
Ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор Мүслімов Бақытжан Мүслімұлын еске алуға арналған «Зоотехнияның заманауи мәселелері» атты ІІІ халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
Жарияланды: 09.12.2020
ISBN-978-601-7640-86-6
Жинақты жүктеу
Қазақстан Республикасындағы құқық шығармашылығы және құқық қолдану қызметінің өзекті мәселелері
Халықаралық ғылыми конференциясы материалдары
Жинаққа жас ғалымдардың, магистранттардың, докторанттардың, практикалық қызметкерлердің ғылыми мақалалары енген. Жұмыста Қазақстан Республикасы мен ТМД елдерінің ұлттық құқықтық жүйесінің дамуының теориялық және тарихи мәселелері, жеке құқықтың қалыптасуы мен дамуы, қылмыстық-құқықтық саясаттың теориясы мен практикасы, қылмыстық процестің теориялық және практикалық мәселелері, криминалистика және жедел-іздестіру қызметі; әкімшілік және әкімшілік-іс жүргізу заңнамасының теориясы мен практикасының, заңгер кадрларын даярлаудың проблемалық мәселелері қарастырылады
Жарияланды: 23.04.2020
ISBN 978-601-7597-81-8
Жинақты жүктеу
Ұлы дала тұлғаларының ілімі және қазақстандық қоғамды модернизациялаудың жаңа мүмкіндіктері: жаһандану аясындағы білім, ғылым және руханият
Байтұрсынов оқулары – 2020
Халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференция жинағында қоғамдық сананы модернизациялау аясында қоғамның, ғылым мен білімнің дамуы, сандық өркениет жағдайында оны сұранысқа ие және түсінікті етіп, біздің ата-бабаларымыздың көпғасырлық мұрасын өзектендіруге бағытталған мәселелер бойынша ғылыми мақалалар ұсынылған
Жарияланды: 23.04.2020
ISBN 978-601-7597-76-4
Жинақты жүктеу
"Әлем таныған Абай"
Студенттер және магистранттар халықаралық ғылымипрактикалық конференция материалдарының жинағы
Бұл жинақта студенттер мен магистранттардың "Әлем таныған Абай" атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары ұсынылған.
Жарияланды: 30.03.2020
ISBN 978-601-7597–75-7
Жинақты жүктеу
Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары
Сұлтанғазин оқулары
«Сұлтанғазин оқулары» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары жинағында білім беру жүйесін дамыту мен кадрларды даярлаудың ғылыми əлеуетін арттыру, қоғамды дамытудың маңызды мəселелері жəне «Мəңгілік Ел» бағдарламасының негізгі принциптерін жүзеге асыру жайында зерттеулер жарық көрді.
Жарияланды: 17.05.2019
ISBN 978-601-7934-72-9
Жинақты жүктеу
Ұлағатты Ұлы Дала: рухани жаңғыру, білім жəне инновация
Байтұрсынов оқулары – 2019
Қазіргі заманғы мемлекет пен қоғамның дамуының əлеуметтік-əлеуметтік, экономикалық жəне құқықтық аспектілері, техникалық ғылымдардың басым бағыттары, құрылымдық модернизациялау жəне цифрлау, агроөнеркəсіптік кешендегі технологиялар мен инновациялар төртінші индустриалды революция тұрғысынан, қоғамдық - əлеуметтік, құқықтық жəне саяси аспектілері, гуманитарлық ғылымдардың басымдық берілетін бағыттары, жаһаңдану жағдайындағы Қазақстан экономикасының ғылымитехнологиялық дамуы жəне құрылымдық модернизациясы, «Ұлағатты Ұлы Дала: рухани жаңғыру, білім жəне инновация» тақырыбындағы «Байтұрсынов оқулары – 2019» атты жинағында А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетіндегі 2019 жылдың 26 сəуіріндегі Халықаралық ғылыми- тəжірибелік конференциясының материалдары ұсынылған.
Жарияланды: 25.04.2019
ISBN 978-601-7985-38-7
Жинақты жүктеу
Ғылыми еңбектер жинағы
Байтұрсынов оқулары - 2018
Ғылыми еңбектер жинағына конференция бағдарламасына сәйкес «Жануартану ғылымының қазіргі мәселелері» Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысушылардың баяндамалары енгізілген және олар авторлар ұсынған түрде ұсынылған. Жинақ агроөнеркәсіптік кешен мамандары, зерттеушілер, оқытушылар, магистранттар, аспиранттар, докторанттар мен студенттерге пайдалы болады.
Жарияланды: 21.02.2018
ISBN 978-601-7597-76-4
Жинақты жүктеу
Халықаралық ғылыми практикалық конференциясының материалдары
Байтұрсынов оқулары - 2017 2-бөлім
Жинақта қазіргі мемлекет пен қоғам дамуының қоғамдық - әлеуметтік, құқықтық және саяси аспектілері, гуманитарлық ғылымдардың басымдық берілетін бағыттары, жаһаңдану жағдайындағы Қазақстан экономикасының ғылыми-технологиялық дамуы және құрылымдық модернизациясы, мал шаруашылық технологиясы және ветеринария дамуының жетістіктері мен болашағы, сонымен бірге ауыл шаруашылығы, жаратылыстану, инженерлік және ақпаратық ғылымдардың стратегиялық даму бағыттары бойынша ғылыми мақалалар ұсынылған.
Жарияланды: 23.04.2017
ISBN 978-601-7387-63-1
Жинақты жүктеу
Халықаралық ғылыми практикалық конференциясының материалдары
Байтұрсынов оқулары - 2017 1-бөлім
Жинақта қазіргі мемлекет пен қоғам дамуының қоғамдық - әлеуметтік, құқықтық және саяси аспектілері, гуманитарлық ғылымдардың басымдық берілетін бағыттары, жаһаңдану жағдайындағы Қазақстан экономикасының ғылыми-технологиялық дамуы және құрылымдық модернизациясы, мал шаруашылық технологиясы және ветеринария дамуының жетістіктері мен болашағы, сонымен бірге ауыл шаруашылығы, жаратылыстану, инженерлік және ақпаратық ғылымдардың стратегиялық даму бағыттары бойынша ғылыми мақалалар ұсынылған.
Жарияланды: 20.04.2017
ISBN 978-601-7387-63-1
Жинақты жүктеу
Халықаралық ғылыми практикалық конференциясының материалдары
Байтұрсынов оқулары - 2016 3-бөлім
«Ғылым, өндіріс, бизнес: қазіргі жағдайы мен елдің инновациялық даму жолы» тақырыбындағы «Байтұрсынов оқулары – 2016» атты жинағында А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетіндегі Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдығына арналған, 2016 жылдың 15 сәуіріндегі Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары ұсынылған.
Жарияланды: 19.04.2016
ISBN 978-601-7481-30-8
Жинақты жүктеу
Халықаралық ғылыми практикалық конференциясының материалдары
Байтұрсынов оқулары - 2016 2-бөлім
«Ғылым, өндіріс, бизнес: қазіргі жағдайы мен елдің инновациялық даму жолы» тақырыбындағы «Байтұрсынов оқулары – 2016» атты жинағында А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетіндегі Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдығына арналған, 2016 жылдың 15 сәуіріндегі Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары ұсынылған.
Жарияланды: 17.04.2016
ISBN 978-601-7481-30-8
Жинақты жүктеу
Халықаралық ғылыми практикалық конференциясының материалдары
Байтұрсынов оқулары - 2016 1-бөлім
«Ғылым, өндіріс, бизнес: қазіргі жағдайы мен елдің инновациялық даму жолы» тақырыбындағы «Байтұрсынов оқулары – 2016» атты жинағында А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетіндегі Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдығына арналған, 2016 жылдың 15 сәуіріндегі Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары ұсынылған.
Жарияланды: 14.04.2016
ISBN 978-601-7481-30-8
Жинақты жүктеу
Халықаралық ғылыми практикалық конференциясының материалдары
Байтұрсынов оқулары – 2015 2-бөлім
Жинақта қазіргі мемлекет пен қоғам дамуының қоғамдық - әлеуметтік, құқықтық және саяси аспектілері, гуманитарлық ғылымдардың басымдық берілетін бағыттары, жаһаңдану жағдайындағы Қазақстан экономикасының ғылыми-технологиялық дамуы және құрылымдық модернизациясы, мал шаруашылық технологиясы және ветеринария дамуының жетістіктері мен болашағы, сонымен бірге ауыл шаруашылығы, жаратылыстану, инженерлік және ақпаратық ғылымдардың стратегиялық даму бағыттары бойынша ғылыми мақалалар ұсынылған.
Жарияланды: 19.04.2015
ISBN 978-601-7385-97-2
Жинақты жүктеу
Халықаралық ғылыми практикалық конференциясының материалдары
Байтұрсынов оқулары – 2015 1-бөлім
Жинақта қазіргі мемлекет пен қоғам дамуының қоғамдық - әлеуметтік, құқықтық және саяси аспектілері, гуманитарлық ғылымдардың басымдық берілетін бағыттары, жаһаңдану жағдайындағы Қазақстан экономикасының ғылыми-технологиялық дамуы және құрылымдық модернизациясы, мал шаруашылық технологиясы және ветеринария дамуының жетістіктері мен болашағы, сонымен бірге ауыл шаруашылығы, жаратылыстану, инженерлік және ақпаратық ғылымдардың стратегиялық даму бағыттары бойынша ғылыми мақалалар ұсынылған.
Жарияланды: 16.04.2015
ISBN 978-601-7385-97-2
Жинақты жүктеу
Рубрикалар
array(21) {
 ["@module"]=>
 string(4) "news"
 ["@method"]=>
 string(6) "rubric"
 ["@domain"]=>
 string(10) "ksu.edu.kz"
 ["@domain-id"]=>
 int(1)
 ["@system-build"]=>
 string(5) "88158"
 ["@lang"]=>
 string(2) "kz"
 ["@lang-id"]=>
 int(3)
 ["@pre-lang"]=>
 string(3) "/kz"
 ["@header"]=>
 string(72) "Ғылыми конференциялардың материалдары"
 ["@title"]=>
 string(72) "Ғылыми конференциялардың материалдары"
 ["@site-name"]=>
 string(0) ""
 ["@csrf"]=>
 NULL
 ["meta"]=>
 array(2) {
  ["keywords"]=>
  NULL
  ["description"]=>
  NULL
 }
 ["@template-id"]=>
 int(182)
 ["@pageId"]=>
 string(4) "4319"
 ["@is-default"]=>
 bool(false)
 ["@paging"]=>
 string(3) "yes"
 ["@request-uri"]=>
 string(63) "/kz/science-and-innovation/materials-of-scientific-conferences/"
 ["user"]=>
 array(2) {
  ["@id"]=>
  int(618)
  ["@type"]=>
  string(5) "guest"
 }
 ["parents"]=>
 array(1) {
  ["+page"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   object(umiHierarchyElement)#990 (18) {
    ["rel":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(0)
    ["alt_name":"umiHierarchyElement":private]=>
    string(22) "science-and-innovation"
    ["ord":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(44)
    ["object_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(663)
    ["type_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(30)
    ["domain_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(1)
    ["lang_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(3)
    ["tpl_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(9)
    ["is_deleted":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(false)
    ["is_active":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(true)
    ["is_visible":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(true)
    ["is_default":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(false)
    ["update_time":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(1697622762)
    ["fields":"umiHierarchyElement":private]=>
    NULL
    ["store_type":protected]=>
    string(7) "element"
    ["id":protected]=>
    int(35)
    ["is_updated":protected]=>
    bool(false)
    ["savingInDestructor":protected]=>
    bool(true)
   }
  }
 }
 ["full:page"]=>
 object(umiHierarchyElement)#922 (18) {
  ["rel":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(35)
  ["alt_name":"umiHierarchyElement":private]=>
  string(35) "materials-of-scientific-conferences"
  ["ord":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(10)
  ["object_id":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(24181)
  ["type_id":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(1)
  ["domain_id":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(1)
  ["lang_id":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(3)
  ["tpl_id":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(182)
  ["is_deleted":"umiHierarchyElement":private]=>
  bool(false)
  ["is_active":"umiHierarchyElement":private]=>
  bool(true)
  ["is_visible":"umiHierarchyElement":private]=>
  bool(true)
  ["is_default":"umiHierarchyElement":private]=>
  bool(false)
  ["update_time":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(1678432556)
  ["fields":"umiHierarchyElement":private]=>
  NULL
  ["store_type":protected]=>
  string(7) "element"
  ["id":protected]=>
  int(4319)
  ["is_updated":protected]=>
  bool(false)
  ["savingInDestructor":protected]=>
  bool(true)
 }
}
Барлық айдарларҒылыми-практикалық конференцияСтуденттік ғылыми-практикалық конференциялар«Иннова » атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясыныңСұлтанғазин оқуларыБайтұрсынов оқуларыАлтынсарин оқулары
Қабылдау комиссиясы