object(DateTime)#1015 (3) {
 ["date"]=>
 string(26) "2024-07-21 19:01:11.000000"
 ["timezone_type"]=>
 int(3)
 ["timezone"]=>
 string(12) "Asia/Karachi"
}

Алтынсарин оқулары

«Қазіргі білім берудегі инновациялық технологиялар: стратегия, міндеттер, енгізу». Кітап II
Алтынсарин оқулары
Жинаққа «Қазіргі білім берудегі инновациялық технологиялар: стратегия, міндеттер, енгізу» атты Алтысарин оқулары халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференция материалдары енгізілген. Жинақта Алтынсарин оқуларының «Қазіргі білім берудегі инновациялық технологиялар: стратегия, міндеттер, енгізу» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары жарияланған. Онда білім беруді дамытудың жалпы бағыттары мен тенденцияларын айқындалып, сондай-ақ қолжетімділік пен инклюзивтілікті қамтамасыз ету, барлық деңгейлердегі мазмұнның құндылық аспектісін өзектендіру, білім беру ұйымдарында ашықтық пен ынтымақтастық ахуалын құру, білім беруді дамыту мен психологиялық-педагогикалық қолдаудың инновациялық форматтары мен тиімді тәжірибелерін енгізу, педагогикалық ғылым мен практиканы интеграциялау қарастырылған. Конференция материалдары қазіргі білім беру контекстіндегі Ы.Алтынсариннің педагогикалық мұрасының өзектілігін, оқытудың гуманистік теориясының ғылыми негіздерін, қазіргі педагогикалық білім берудегі ғылым мен практиканың өзара байланысы мәселесін шешу жолдарын, интегративті жүйе ретіндегі кәсіпке дейінгі педагоги– калық білім берудің маңыздылығын, цифрлық ресурстарды пайдалана отырып, педагогтардың инновациялық қызметке психологиялық-педагогикалық дайындығын қалыптастыру технологияларын енгізу ерекшеліктерін талқылауға арналған. Бұл жинақтың материалдарын ғалымдар, жоғары оқу орындары мен колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері мен мектепке дейінгі тәрбиешілер, педагог-психологтар, магистранттар мен студенттер пайдалана алады.
Жарияланды: 23.02.2024
ISBN 978-601-356-350-3
Жинақты жүктеу
«Қазіргі білім берудегі инновациялық технологиялар: стратегия, міндеттер, енгізу». Кітап I
Алтынсарин оқулары
Жинаққа «Қазіргі білім берудегі инновациялық технологиялар: стратегия, міндеттер, енгізу» атты Алтысарин оқулары халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференция материалдары енгізілген. Жинақта Алтынсарин оқуларының «Қазіргі білім берудегі инновациялық технологиялар: стратегия, міндеттер, енгізу» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары жарияланған. Онда білім беруді дамытудың жалпы бағыттары мен тенденцияларын айқындалып, сондай-ақ қолжетімділік пен инклюзивтілікті қамтамасыз ету, барлық деңгейлердегі мазмұнның құндылық аспектісін өзектендіру, білім беру ұйымдарында ашықтық пен ынтымақтастық ахуалын құру, білім беруді дамыту мен психологиялық-педагогикалық қолдаудың инновациялық форматтары мен тиімді тәжірибелерін енгізу, педагогикалық ғылым мен практиканы интеграциялау қарастырылған. Конференция материалдары қазіргі білім беру контекстіндегі Ы.Алтынсариннің педагогикалық мұрасының өзектілігін, оқытудың гуманистік теориясының ғылыми негіздерін, қазіргі педагогикалық білім берудегі ғылым мен практиканың өзара байланысы мәселесін шешу жолдарын, интегративті жүйе ретіндегі кәсіпке дейінгі педагоги– калық білім берудің маңыздылығын, цифрлық ресурстарды пайдалана отырып, педагогтардың инновациялық қызметке психологиялық-педагогикалық дайындығын қалыптастыру технологияларын енгізу ерекшеліктерін талқылауға арналған. Бұл жинақтың материалдарын ғалымдар, жоғары оқу орындары мен колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері мен мектепке дейінгі тәрбиешілер, педагог-психологтар, магистранттар мен студенттер пайдалана алады.
Жарияланды: 23.02.2024
ISBN 978-601-356-350-3
Жинақты жүктеу
«Инновация, білім, тәжірибе-білім беру жолының векторлары». Кітап II
Алтысарин оқулары
Талқыланатын мәселелердің алуан түрлілігі мен кеңдігі мақала авторларына заманауи білім беруді жаңғырту мен дамытудың, осы үдерісте қазақ ағартушыларының педагогикалық мұрасын пайдаланудың жолдарын, мұғалімдерді даярлаудың тиімді технологиялары мен форматтарын әзірлеу мен енгізу мәселелерін, ақпараттық қоғамдағы білім беру кеңістігінің ерекшеліктерін айқындауға, сондай-ақ педагогтердің инновациялық қызметінің тәжірибесін жинақтауға, педагогикалық үдеріс субъектілерін психологиялық-педагогикалық қолдауға мүмкіндік берді. Бұл жинақтың материалдары ғалымдарға, жоғары оқу орындары мен колледж оқытушыларына, мектеп мұғалімдері мен мектепке дейінгі тәрбиешілерге, педагог-психологтарға, магистранттар мен студенттерге қызықты болуы мүмкін.
Жарияланды: 16.02.2023
ISBN 978-601-356-244-5
Жинақты жүктеу
«Инновация, білім, тәжірибе-білім беру жолының векторлары». Кітап I
Алтысарин оқулары
Талқыланатын мәселелердің алуан түрлілігі мен кеңдігі мақала авторларына заманауи білім беруді жаңғырту мен дамытудың, осы үдерісте қазақ ағартушыларының педагогикалық мұрасын пайдаланудың жолдарын, мұғалімдерді даярлаудың тиімді технологиялары мен форматтарын әзірлеу мен енгізу мәселелерін, ақпараттық қоғамдағы білім беру кеңістігінің ерекшеліктерін айқындауға, сондай-ақ педагогтердің инновациялық қызметінің тәжірибесін жинақтауға, педагогикалық үдеріс субъектілерін психологиялық-педагогикалық қолдауға мүмкіндік берді. Бұл жинақтың материалдары ғалымдарға, жоғары оқу орындары мен колледж оқытушыларына, мектеп мұғалімдері мен мектепке дейінгі тәрбиешілерге, педагог-психологтарға, магистранттар мен студенттерге қызықты болуы мүмкін.
Жарияланды: 16.02.2023
ISBN 978-601-356-244-5
Жинақты жүктеу
«Педагогикалық білім берудің үздіксіздігі-заманауи педагогтардың табыстылығының кепілі». II Кітап
Алтысарин оқулары
Жинаққа «Педагогикалық білім берудің үздіксіздігі-заманауи педагогтардың табыстылығының кепілі» атты Алтысарин оқулары халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары енгізілген. Талқыланған мәселелердің әртүрлілігі мен кеңдігі мақалалар авторлары үздіксіз білім беру саласын педагогтарды жаңаша даярлау бағдарымен байланыстырып, әр түрлі деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асырудың тиімді тәжірибесін көрсету, білім мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдердің кәсіби шеберлігін арттыру қажеттілігін негіздеу, инновациялық технологиялар мен білім алушылардың тұлғалық дамуын психологиялық-педагогикалық қолдау туралы зерттеулерін еңгізді. Бұл жинақ материалдары ғалымдарға, ЖОО мен колледж оқытушыларына, мектеп мұғалімдері мен мектепке дейінгі тәрбиешілерге, педагогтар мен психологтарға, магистранттар мен студенттерге қызықты болуы мүмкін.
Жарияланды: 11.02.2022
ISBN 978-601-356-122-6
Жинақты жүктеу
«Педагогикалық білім берудің үздіксіздігі-заманауи педагогтардың табыстылығының кепілі». I Кітап
Алтысарин оқулары
Жинаққа «Педагогикалық білім берудің үздіксіздігі-заманауи педагогтардың табыстылығының кепілі» атты Алтысарин оқулары халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары енгізілген. Талқыланған мәселелердің әртүрлілігі мен кеңдігі мақалалар авторлары үздіксіз білім беру саласын педагогтарды жаңаша даярлау бағдарымен байланыстырып, әр түрлі деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асырудың тиімді тәжірибесін көрсету, білім мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдердің кәсіби шеберлігін арттыру қажеттілігін негіздеу, инновациялық технологиялар мен білім алушылардың тұлғалық дамуын психологиялық-педагогикалық қолдау туралы зерттеулерін еңгізді. Бұл жинақ материалдары ғалымдарға, ЖОО мен колледж оқытушыларына, мектеп мұғалімдері мен мектепке дейінгі тәрбиешілерге, педагогтар мен психологтарға, магистранттар мен студенттерге қызықты болуы мүмкін.
Жарияланды: 11.02.2022
ISBN 978-601-356-122-6
Жинақты жүктеу
Рубрикалар
array(20) {
 ["@module"]=>
 string(4) "news"
 ["@method"]=>
 string(6) "rubric"
 ["@domain"]=>
 string(10) "ksu.edu.kz"
 ["@domain-id"]=>
 int(1)
 ["@system-build"]=>
 string(5) "88158"
 ["@lang"]=>
 string(2) "kz"
 ["@lang-id"]=>
 int(3)
 ["@pre-lang"]=>
 string(3) "/kz"
 ["@header"]=>
 string(35) "Алтынсарин оқулары"
 ["@title"]=>
 string(35) "Алтынсарин оқулары"
 ["@site-name"]=>
 string(0) ""
 ["@csrf"]=>
 NULL
 ["meta"]=>
 array(2) {
  ["keywords"]=>
  NULL
  ["description"]=>
  NULL
 }
 ["@template-id"]=>
 int(182)
 ["@pageId"]=>
 string(4) "6740"
 ["@is-default"]=>
 bool(false)
 ["@request-uri"]=>
 string(83) "/kz/science-and-innovation/materials-of-scientific-conferences/altynsarin-readings/"
 ["user"]=>
 array(2) {
  ["@id"]=>
  int(618)
  ["@type"]=>
  string(5) "guest"
 }
 ["parents"]=>
 array(1) {
  ["+page"]=>
  array(2) {
   [0]=>
   object(umiHierarchyElement)#990 (18) {
    ["rel":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(0)
    ["alt_name":"umiHierarchyElement":private]=>
    string(22) "science-and-innovation"
    ["ord":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(44)
    ["object_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(663)
    ["type_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(30)
    ["domain_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(1)
    ["lang_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(3)
    ["tpl_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(9)
    ["is_deleted":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(false)
    ["is_active":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(true)
    ["is_visible":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(true)
    ["is_default":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(false)
    ["update_time":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(1697622762)
    ["fields":"umiHierarchyElement":private]=>
    NULL
    ["store_type":protected]=>
    string(7) "element"
    ["id":protected]=>
    int(35)
    ["is_updated":protected]=>
    bool(false)
    ["savingInDestructor":protected]=>
    bool(true)
   }
   [1]=>
   object(umiHierarchyElement)#962 (18) {
    ["rel":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(35)
    ["alt_name":"umiHierarchyElement":private]=>
    string(35) "materials-of-scientific-conferences"
    ["ord":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(10)
    ["object_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(24181)
    ["type_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(1)
    ["domain_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(1)
    ["lang_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(3)
    ["tpl_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(182)
    ["is_deleted":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(false)
    ["is_active":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(true)
    ["is_visible":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(true)
    ["is_default":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(false)
    ["update_time":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(1678432556)
    ["fields":"umiHierarchyElement":private]=>
    NULL
    ["store_type":protected]=>
    string(7) "element"
    ["id":protected]=>
    int(4319)
    ["is_updated":protected]=>
    bool(false)
    ["savingInDestructor":protected]=>
    bool(true)
   }
  }
 }
 ["full:page"]=>
 object(umiHierarchyElement)#922 (18) {
  ["rel":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(4319)
  ["alt_name":"umiHierarchyElement":private]=>
  string(19) "altynsarin-readings"
  ["ord":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(24)
  ["object_id":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(26692)
  ["type_id":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(1)
  ["domain_id":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(1)
  ["lang_id":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(3)
  ["tpl_id":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(182)
  ["is_deleted":"umiHierarchyElement":private]=>
  bool(false)
  ["is_active":"umiHierarchyElement":private]=>
  bool(true)
  ["is_visible":"umiHierarchyElement":private]=>
  bool(false)
  ["is_default":"umiHierarchyElement":private]=>
  bool(false)
  ["update_time":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(1639981345)
  ["fields":"umiHierarchyElement":private]=>
  NULL
  ["store_type":protected]=>
  string(7) "element"
  ["id":protected]=>
  int(6740)
  ["is_updated":protected]=>
  bool(false)
  ["savingInDestructor":protected]=>
  bool(true)
 }
}
Барлық айдарларҒылыми-практикалық конференцияСтуденттік ғылыми-практикалық конференциялар«Иннова » атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясыныңСұлтанғазин оқуларыБайтұрсынов оқуларыАлтынсарин оқулары
Қабылдау комиссиясы