object(DateTime)#1015 (3) {
  ["date"]=>
  string(26) "2024-07-14 10:35:13.000000"
  ["timezone_type"]=>
  int(3)
  ["timezone"]=>
  string(12) "Asia/Karachi"
}

Корпоративтік оқиғалар

2023 жылғы 26 желтоқсан

Директорлар кеңесінің 26.12.2023ж. шешімі негізінде (Протокол № 8) «Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ қаржылық есептілік аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшері айқындалды.

2023 жылғы 26 желтоқсан

Директорлар кеңесінің 26.12.2023 жылғы шешімі негізінде (№ 8) «Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу бекітілді.

2023 жылғы 26 желтоқсан

Директорлар кеңесінің 26.12.2023ж. шешімі негізінде «Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Коста-най өңірлік университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға (2024 жыл) арналған даму жоспарын жыл сайын нақтылау бекітілді.

2023 жылғы 11 желтоқсан

Директорлар кеңесінің 11.12.2023ж. шешімі негізінде (№ 7-Протокол) "Қостанай облысы А. Байтұрсынұлы атындағы 2020-2024 жылдарға арналған өңірлік университеті (2022 жыл).

2023 жылғы 11 желтоқсан

Директорлар кеңесінің 11.12.2023 жылғы шешімі негізінде (№ 7) «А.Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға (2023 жылы, нақтылау 2 жартыжылдыққа) арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылау бекітілді.

2023 жылғы 26 қазан

Директорлар кеңесінің 26.10.2023 жылғы шешімі негізінде (№ 6 санат) атқарылған жұмыс туралы есеп тыңдалып, Басқарманың өкілетті мүшесі - әлеуметтік-тәрбие жұмысы жөніндегі проректор Н.М.Темірбековтің мерзімі үш жылға ұзартылды.

2023 жылғы 26 қазан

Директорлар кеңесінің 26.10.2023ж. шешімі негізінде атқарылған жұмыс туралы есеп тыңдалып, Басқарма мүшесі - зерттеулер, инновациялар және цифровизация жөніндегі проректор Ж.Б. Жарлығасовтың мерзімі үш жылға ұзартылды.

2023 жылғы 31 тамыз

Директорлар кеңесінің 31.08.2023ж. шешімінің (№ 5 хаттама) негізінде "Қостанай өңірлік А.Байтұрсынов атындағы университет "2023 - 2024 жылдарға арналған.

2023 жылғы 31 тамыз

Директорлар кеңесінің 31.08.2023 жылғы шешімі негізінде (№ 5) «А. Байтұрсынов атындағы Костанай өңірлік университеті» КЕАҚ-ның ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізілді.

2023 жылғы 22 маусым

Директорлар кеңесінің 22.06.2023 жылғы шешімі негізінде (№ 4) «А.Байтұрсынов атындағы Коста-найский өңірлік университеті» КЕАҚ-ның 2022 жылғы даму жоспарының орындалуы жөніндегі есебі бекітілді.

2023 жылғы 17 мамыр

Директорлар кеңесінің 17.05.2023ж.  (№ 3 хаттама) шешімі негізінде «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ-ның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілді. 

2023 жылғы 17 мамыр

Директорлар кеңесінің 17.05.2023ж. (№ 3 хаттама) шешімі негізінде «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректорының және Басқарма мүшелерінің KPI 2023, 2024 бекітілді.

2023 жылғы 17 мамыр

Директорлар кеңесінің 17.05.2023 ж. (№ 3 хаттама) шешімі негізінде «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерлері бекітілді.

2023 жылғы 1 наурыз

Директорлар кеңесінің 01.03.2023 ж. (№ 2 хаттама) шешімі негізінде «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы төлеу шарттары туралы» ереже бекітілді.

2023 жылғы 1 наурыз

Директорлар кеңесінің 01.03.2023ж.(№ 2 хаттама) шешімі негізінде «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ - ның 2020-2025 жылдарға арналған даму бағдарламасына өзгерістер енгізілді.

Қабылдау комиссиясы