Корпоративтік оқиғалар

2023 жылғы 17 мамыр

Директорлар кеңесінің 17.05.2023ж.  (№ 3 хаттама) шешімі негізінде «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ-ның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілді. 

2023 жылғы 17 мамыр

Директорлар кеңесінің 17.05.2023ж. (№ 3 хаттама) шешімі негізінде «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректорының және Басқарма мүшелерінің KPI 2023, 2024 бекітілді.

2023 жылғы 17 мамыр

Директорлар кеңесінің 17.05.2023 ж. (№ 3 хаттама) шешімі негізінде «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерлері бекітілді.

2023 жылғы 1 наурыз

Директорлар кеңесінің 01.03.2023 ж. (№ 2 хаттама) шешімі негізінде «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы төлеу шарттары туралы» ереже бекітілді.

2023 жылғы 1 наурыз

Директорлар кеңесінің 01.03.2023ж.(№ 2 хаттама) шешімі негізінде «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ - ның 2020-2025 жылдарға арналған даму бағдарламасына өзгерістер енгізілді.

2023 жылғы 27 қантар

Директорлар кеңесінің 27.01.2023 ж.шешімі негізінде ((№ 1хаттама) ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына конкурс жарияланды.

2023 жылғы 27 қантар

Директорлар кеңесінің 27.01.2023 ж.(№ 1 хаттама) шешімі негізінде «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (кестесі) бекітілді.

2023 жылғы 27 қантар

Директорлар кеңесінің 27.01.2023 ж.(№ 1 хаттама) шешімі негізінде «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшері 1 200 000 теңге сомасында анықталды.

2023 жылғы 27 қантар

Директорлар кеңесінің 27.01.2023 ж.шешімі негізінде (№ 1 хаттама) Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамы бекітілді.

1. Аудит жөніндегі комитеттің Төрағасы -С.А.Төлеубаев болып тағайын-далды, комитеттің мүшелері: Қ.С.Жаңбыршина, Д.Е.Жумин;

2. Стратегиялық жоспарлау комитетінің Төрағасы Д.Е. Жұминболып тағайындалды, Комитеттің мүшелері: Қ.С.Жаңбыршина, С.Б.Қуанышбаев;

3. Кадр және сыйақы комитетінің Төрағасы - Қ.С. Жаңбыршинаболып тағайындалды, Комитеттің мүшелері: С.Б.Қуанышбаев, С.А.Төлеубаев тағайындалсын.

2023 жылғы 27 қантар

Директорлар кеңесінің 27.01.2023 ж. (№ 1 хаттама) шешімі негізінде «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Сапарходжаев Нұрбек Пажарбекұлы сайланды.

2022 жылғы 22 маусым

Директорлар кеңесінің 22.06.2022 ж. (№ 5 хаттама) «А.Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ 2022-2023 оқу жылына арналған «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшері» бекітілді.

2022 жылғы 22 маусым

Директорлар кеңесінің 22.06.2022 ж. (№ 5 хаттама) «А.Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ-да «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымына қабылдау қағидалары» бекітілді

2022 жылғы 22 маусым

Директорлар кеңесінің 22.06.2022 ж. (№ 5 Хаттама) "А.Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау "ережесі бекітілді

2022 жылғы 22 маусым

Директорлар кеңесінің 22.06.2022 ж. (№ 5 хаттама) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті»  КЕАҚ-ның ағымдағы қаржылық ахуалы туралы мәселе қаралды.

2022 жылғы 27 сәуір

Директорлар кеңесінің 27.03.2022 ж. (№ 4 Хаттама) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы - Ректоры лауазымына конкурсқа қатысуға жіберілген тұлғалар ұсынған жоғары оқу орнын дамыту бағдарламалары қаралды және тыңдалды:

  1. Сапархожаев Нұрбек Пажарбекұлы;
  2. Медетов Нұрлан Әмірұлы;
  3. Оразбаев Жұматай Зейноллаұлы;
  4. Қуанышбаев Сейітбек Бекенұлы.
Қабылдау комиссиясы