object(DateTime)#1023 (3) {
 ["date"]=>
 string(26) "2024-07-22 10:14:40.000000"
 ["timezone_type"]=>
 int(3)
 ["timezone"]=>
 string(12) "Asia/Karachi"
}

Пайдалану ережелері Ғылыми кітапхана

Осы Қағидалар "Білім орталығы "ҒК туралы Ереже" негізінде жасалды және "Білім орталығы" ҒК мен пайдаланушылар арасындағы қатынастарды реттейді.

1. Жалпы ережелер

 • "Білім орталығы" ҒК пайдалану құқығы ЖОО-ның профессор-оқытушылар құрамына, магистранттарына, студенттеріне (күндізгі және сырттай оқу нысаны), қызметкерлері мен жұмысшыларына беріледі. Оқырмандардың басқа санаттарына тек оқу залдарында жеке куәлігін көрсетіп және ЖОО ректоры бекіткен прейскурантқа сәйкес төлеммен қызмет көрсетіледі.
 • "Білім орталығы" ҒК пайдаланушыларына барлық қолда бар ақпараттық ресурстар пайдалануға беріледі.
 • "Білім орталығы" ҒК оқырмандарды жазу университетке қабылдау туралы тізімге сәйкес жеке куәлікті немесе оны алмастыратын құжатты көрсету арқылы жүргізіледі. Ақпараттық технологиялар орталығы оқырман фотосуретімен және "Білім орталығы" ҒК штрих – кодымен рұқсаттама береді.
 • Оқырманға әдебиетті таңдауда және ақпараттық мәдениетті қалыптастыруда жан-жақты көмек көрсетіледі.
 • "Білім орталығы" ҒКжыл сайын оқырмандарды қайта тіркеуден өткізеді. "Білім орталығы" ҒК қайта тіркеуден өтпеген оқырмандарға қызмет көрсетілмейді. "Білім орталығы" ҒК пайдалануды тоқтатқан жағдайда оқырман оның атына жазылған кітаптарды тапсыруға және кету парағын ресімдеуге міндетті.
 • Кітапханалық қызмет көрсетудің негізгі түрлері тегін ұсынылады. Қосымша ақылы қызметтер университет ректоры бекіткен тізбе мен прейскурант негізінде ұсынылады.
 • Осы ережені өрескел немесе жүйелі түрде бұзған оқырмандар "Білім орталығы" ҒК пайдалану құқығынан 1 ай және одан да көп мерзімге айырылуы мүмкін.
 • Оқырмандардың осы ережелерді өрескел бұзуы туралы мәліметтер университет деканаттарына қарастыруға беріледі.

2. Құқықтары мен міндеттері ҒК«Білім орталығы»

"Білім орталығы" ҒК өз қызметінде оқырмандар құқығын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. "Білім орталығы" ҒК міндетті:

 • өз қорларын университет бейініне сәйкес қалыптастыру;
 • оқырмандарға "Білім орталығы"ҒК барлық ақпараттық ресурстарына қолжетімділікті қамтамасыз ету;
 • АБА және кітапханалық ақпараттандырудың басқа да түрлері арқылы оқырмандарға кітапханалық қордың құрамы туралы толық ақпарат ұсыну;
 • оқырмандарға ақпарат көздерін іздеуде және таңдауда кеңес беру көмегін ұсыну, олардың ақпараттық мәдениетін арттыру;
 • берілген кітаптардың қайтарылуына тұрақты бақылауды жүзеге асыру;
 • "Білім орталығы" ҒКқорларындағы құжаттарды есепке алуды, сақтауды және пайдалануды жүзеге асыру;
 • өз қорларының сақталуына жауапты болу;
 • гуманитарлық-ағарту жұмыстарын жүргізу, оқырмандардың бойында руханият пен адамгершіліктің жоғары деңгейін, кең ғылыми ой-өрісін, шығармашылық ойлау мен одан әрі өз бетінше білім алу қабілетін қалыптастыруға ықпал ететін бұқаралық іс-шаралар өткізу;
 • кітапханада оқырмандар үшін қолайлы жағдай жасау және қолдау;
 • "Білім орталығы" ҒКпайдалану ережелерін бұзған оқырмандарға шараларды қолдану (бұзу дәрежесіне байланысты бөлімше басшылығы белгілеген мерзімге кітапхананы пайдалану құқығынан айыру).

3. Оқырман құқығы

Оқырман құқығы бар:

 • "Білім орталығы"ҒКұсынатын кітапханалық-библиографиялық және ақпараттық қызметтердің негізгі түрлерін пайдалану;
 • "Білім орталығы" ҒК қорларының құрамы туралы толық ақпарат және ақпарат көздерін іздеу мен таңдауда кеңестік көмек алу;
 • абонементтерде құжаттарды уақытша пайдалануға алуға немесе оқу залдарында жұмыс істеуге;
 • ақыға қосымша ақпараттық және сервистік қызметтер алу ("Білім орталығы"ҒКұсынатын ақылы кітапханалық-библиографиялық және ақпараттық қызметтер мен жұмыстардың тізбесіне" сәйкес);
 • "Білім орталығы"ҒКөткізетін іс-шараларға қатысу;
 • "Білім орталығы" ҒК әкімшілігіне түрлі сұраулармен және ұсыныстармен өтініш білдіру

4. Оқырманның міндеттері

 • "Білім орталығы" ҒКқорынан алынған құжаттарға ұқыпты қарап, оларды белгіленген мерзімде қайтаруға  ;
 • әдебиетті алу үшін рұқсаттаманы ұсыну, кітап формулярындағы әрбір басылым үшін қол қою;
 • құжаттарды алған кезде әрбір басылымды қарап шығу және қандай да бір ақаулар анықталған жағдайда бұл туралы "Білім орталығы" ҒК қызметкеріне хабарлау; құжаттарды бүлдіргені үшін соңғы пайдаланған оқырман жауапты болады;
 • "Білім орталығы" ҒКалынған басылымдарды белгіленген мерзімде қайтару;
 • жыл сайын оқу жылының басында барлық құжаттарын көрсете отырып, қайта тіркеуден өту – қайта тіркеуден өтпеген оқырмандарға қызмет көрсетілмейді;
 • университеттен шыққан кезде "Білім орталығына" барлық құжаттарын қайтарып, кету парағына қол қояды;
 • құжаттар жоғалған немесе бүлінген жағдайда оларды "Білім орталығы" ҒКтең бағалы деп таныған құжаттармен алмастыру;
 • ҒК "Білім орталығына" барған кезде тыныштық пен тәртіпті сақтау жәнеҒК "Білім орталығына"келген басқа оқырмандармен және қызметкерлермен дұрыс қарым-қатынасты сақтау

5. Абонементті пайдалану ережелері

 Абонементте басылымдар үйге келесі мерзімге беріледі:

 • оқу басылымдары – студенттерге, магистранттарға – оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес семестрге( 15 данадан артық емес); оқытушыларға, магистранттарға – оқу жылына (15 данадан артық емес);
 • ғылыми басылымдар 15 күнге 5 данаға дейін – оқырмандардың барлық санаттарына беріледі;
 • көркем басылымдар 20 күнге 5 данаға дейін беріледі;
 • басылымдарды пайдалану мерзімі, егер абонемент қызметкерлерінің келісімі бойынша басқа оқырмандар тарапынан сұраныс болмаса, оны ұсынған кезде ұзартылуы мүмкін;
 • үйге бақылау немесе жалғыз дана берілмейді;
 • оқырман басылымды алған кезде әр данаға кітап формулярына қол қоюға және күнін қоюға міндетті;
 • топтық сабақтарда қолданылатын әдебиеттер абонементте беріледі және әр басылымның кітап формулярында оқытушының қолымен ресімделеді. Бұл әдебиетке мұғалім жауапты;
 • университеттің оқытушылары мен қызметкерлері оқу жылының соңында, яғни 1 шілдеге дейін барлық кітапханалық басылымдарды (бірақ 5 данадан артық емес) пайдалануға тапсыруға немесе мерзімін ұзартуға міндетті;
 • сырттай оқитын студенттер үшін әдебиетті қолдану мерзімі емтихан сессиясын өткізу мерзіміне байланысты белгіленед

6. Оқу залын пайдалану ережелері

 • оқу залында бір мезгілде берілетін басылымдар саны 7 данадан аспауы керек;
 • СОӨЖ пайдалану үшін құжаттар оқу залынан оқытушының жауапкершілігімен беріледі;
 • кітаптарды оқу залынан шығаруға тыйым салынады, оқу залынан ұзақ уақытқа кетерде оқырман өзінде бар кітаптарды кітапханашыға тапсыруы тиіс.

7. Оқырманға рұқсат етілмейді

 • егер олар оқырман формулярына жазылмаған болса, "Білім орталығы" ҒКүй-жайынан құжаттарды шығару;
 • "Білім орталығы" ҒКүй-жайларына сырт киіммен кіруге;;
 • "Білім орталығы"ҒКүй-жайларындағы тыныштық пен тәртіпті бұзу;
 • кітапхана басылымдарын бүлдіру (оларға белгілер жасау, астын сызу, парақтарды жұлып алу, түбіршектерді ию және т. б.);
 • карточкаларды каталогтар мен картотекалардан шығару;
Қабылдау комиссиясы