Өзіндік үлгідегі дипломдар

Бакалавр

 1. «А.Байтұрсынов атындағы ҚӨУ» КЕАҚ логотипі
 2. Жақтау рамкасы (қорғау дәрежесі № 1)
 3. Ахмет Байтұрсынов ескерткішінің контуры (қорғау дәрежесі №2)
 4. «KZ» су белгісі (қорғау дәрежесі № 3)
 5. «А.Байтұрсынов атындағы ҚӨУ» КЕАҚ бас корпусының контуры
 6. «А.Байтұрсынов атындағы ҚӨУ» КЕАҚ мөрі
 7. QR коды


  Мемлекеттік тілде:
 8. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының атауы
 9. Аттестаттау комиссиясының дәреже беру туралы шешімінің хаттамасының күні
 10. Түлектің Тегі, аты, әкесінің аты
 11. Білім беру бағдарламасының коды және атауы
 12. Берілетін дәрежесі
 13. Оқыту түрі
 14. «А.Байтұрсынов атындағы ҚӨУ» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректорының Т.А.Ә.
 15. Аттестаттау комиссиясы Төрағасының Т.А.Ә.
 16. Тіркеу нөмірі
 17. Дәреже беру туралы бұйрықтың күні
 18. Дипломның сериясы мен нөмірі
 19. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының орналасқан қаласы


  Орыс тілінде:
 20. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының атауы
 21. Аттестаттау комиссиясының академиялық дәреже беру туралы шешімінің хаттамасы
 22. Түлектің Тегі, аты, әкесінің аты
 23. Берілетін дәрежесі
 24. Білім беру бағдарламасының коды және атауы
 25. Оқыту түрі


  Ағылшын тілінде:
 26. Түлектің Тегі, аты, әкесінің аты
 27. Берілетін дәрежесі
 28. Білім беру бағдарламасының коды және атауы
 29. Оқыту түрі
 30. Аттестаттау комиссиясының дәреже беру туралы шешімінің хаттамасының күні

Магистр

 1. «А.Байтұрсынов атындағы ҚӨУ» КЕАҚ логотипі
 2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының атауы
 3. Аттестаттау комиссиясының академиялық дәреже беру туралы шешімінің хаттамасы
 4. Түлектің Тегі, аты, әкесінің аты
 5. Жақтау рамкасы (қорғау дәрежесі № 1)
 6. Ахмет Байтұрсынов ескерткішінің контуры (қорғау дәрежесі №2)
 7. «KZ» су белгісі (қорғау дәрежесі № 3)
 8. «А.Байтұрсынов атындағы ҚӨУ» КЕАҚ бас корпусының контуры
 9. «А.Байтұрсынов атындағы ҚӨУ» КЕАҚ мөрі
 10. QR коды
 11. Білім беру бағдарламасының коды және атауы
 12. Берілетін дәреже
 13. Оқыту түрі
 14.  «А.Байтұрсынов атындағы ҚӨУ» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректорының Т.А.Ә.
 15. Аттестаттау комиссиясы Төрағасының Т.А.Ә.
 16. Тіркеу нөмірі
 17. Дәреже беру туралы бұйрықтың күні
 18. Дипломның сериясы мен нөмірі
 19. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының орналасқан қаласы
Қабылдау комиссиясы