Түлектер қауымдастығы

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті түлектерінің қауымдастығы, бұдан әрі «қауымдастық» деп аталатын - ЖОО түлектерінің мүдделерінің ортақтығымен айқындалатын және халықаралық стандарттарға сәйкес келетін және университеттің серпінді дамуын қамтамасыз ететін перспективалық білім беру және ғылыми бағдарламаларды өзара қолдау мен іске асыруға бағытталған қызметті жүзеге асыру мақсатында құрылатын қоғамдық бірлестік. 

Қауымдастықтың мақсаты – жетекші білім беру, зерттеу және ғылыми аймақтық орталық ретінде университеттің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал ететін кәсіби қауымдастық құру үшін университет түлектерінің бірігуі мен өзара іс-қимылын дамыту.

Ассоциация алға қойған мақсаттарына жету үшін келесі міндеттерді атқарады:

  • түлектердің ЖОО-мен және өзара тұрақты байланысын қамтамасыз ету үшін А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ түлектері туралы деректер банкін құрады.
  • жоғары білім сапасын қамтамасыз етуге, университет түлектерінің кәсіби біліктілігі мен мәдени деңгейін арттырудың тиімді нысандарын дамытуға, сондай-ақ олардың кәсіби және жеке қасиеттерін арттыруға жәрдемдеседі;
  • оқу үдерісін және ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың тиімді нысандарын дамытуда университетке көмек көрсетеді; ;
  • университеттің даму стратегиясы аясында оқу, ғылыми-зерттеу және әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру үшін түлектердің тәжірибесі мен мүмкіндіктерін пайдаланады;
  • студенттермен мәдени-тәрбие жұмысын дамытуға және жетілдіруге ықпал етеді;
  • жастармен кәсіптік бағдар беру жұмысына, ЖОО түлектерін бөлуге және жұмысқа орналастыруға қатысады; ;
  • әлеуметтік әріптестікті дамытуды, жұмыс берушілердің, мемлекеттік және жергілікті билік органдарының, білім беру мекемелерінің А.Байтұрсынов қоғамдық ұйымдардың өзара мүдделерін үйлестіру мен іске асыруды қамтамасыз етеді.
  • университеттің қайырымдылық және фандрайзинг қызметіне жәрдем көрсетеді;
  • оларға ақпараттық, құқықтық және жарнамалық қызмет көрсетудің жаңа Ұжымдық нысандарын құрады және дамытады.

Нормативтік құжаттар

Е 007-2021 А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің түлектер қауымдастығы

Жүктеу

А. Байтурсынов атындағы Қостанай өнірлік университетінің түлектер қауымдастығының басқарма құрамы

Жүктеу

А. Байтурсынов атындағы Қостанай өнірлік университетінің түлектер қауымдастығының 2021-2022 жылғы жұмыс жоспары

Жүктеу

Университет түлектерінің қауымдастығының жұмысы туралы есебі. 28.01.2022 ж

Жүктеу

E-mail: isabaev-88@mail.ru

Қабылдау комиссиясы