SUSDEV

>Оқиғалар<

>Материалдар<

Жобаның мақсаты:

Жоба әр түрлі мақсатты топтардың жасыл дағдыларын дамытуға ықпал ететін және өмір сапасына жақын үш түрлі пәндік салаларға арналған үздіксіз оқыту бағдарламаларын дамытуға бағытталған (экология, тамақ ғылымдары және жер ресурстарын басқару). Жобаның неғұрлым кең мақсаты - "өнеркәсіп пен қоғамның тұрақты дамуын қамтамасыз етуде жоғары оқу орындарының рөлін арттыру".

Жобаның міндеттері:

1. Әртүрлі мақсатты топтар мен біліктілік деңгейлерінің жасыл дағдыларын дамытуға арналған модульдер әзірлеу

2. Мақсатты топтардың білім беру ресурстарына қол жеткізуін жақсарту

3. Педагог кадрларды даярлау арқылы жасыл мәдениетті ілгерілету

Әзірленген курстар

"Ауыл шаруашылығындағы жасыл дағдылар" оқу курсы (Логин: monitoring құпиясөз: 1234)

Жобаның негізгі сайты: өту

Эразмус бағдарламасы туралы: веб-сайтқа өтіңіз

ЕО-дан жоба үйлестірушісі: Варшава жаратылыстану ғылымдары университеті, Польша

Білім, аудиовизуалды құралдар және мәдениет жөніндегі Атқарушы агенттік (EACEA)

Жоба кітапшасы: жүктеу

 

Жоба консорциумы

Еуропалық серіктестер:

1. Варшавский университет сельского хозяйства (Польша)/ Warsaw University of Life Sciences (SGGW-WULS)

2. Ягелонский Университет (Польша)/ Jagiellonian University (JU)

3. Венский университет природных ресурсов и прикладных наук (Австрия)/ University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU)

4. Политехнический институт г. Коимбра (Португалия)/ Coimbra Polytechnic Institute (IPC)

5. Технологический институт Дублина (Ирландия)/ Dublin Institute of Technology (DIT)

6. Королевский технологический институт г. Стокгольм (Швеция)/ Royal Institute of Technology (KTH)

7. Ассоциация европейских университетов естественных наук (Чехия)/ Association for European Life Science Universities (ICA)

 

Қазақстандық серіктестер:

8. Министерство Образования и Науки Республики Казахстан/ Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (MESK)

9. Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати/ Taraz State University (TarSU)

10. Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина/ S. Seifullin Kazakh Agro Technical University (KazATU)

11. Казахский национальный аграрный университет/ Kazakh National Agrarian University (KazNAU)

12. Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова/ Kh. Dosmukhamedov Atyrau State University (ASU)

13. Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир Хана/ ZhangirKhan West Kazakhstan Agrarian-Technical University (WKATU)

14. Костанайский государственный университет/ A. Baitursynov Kostanay State University (KSU)

15. Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global/ Association of Legal Entities «Coalition for Green Economy and GLOBAL Development» (ALE)

16. Казахстанское Агентство Прикладной Экологии/ Kazakhstan Agency of Applied Ecology (KAPE) 

 

Ресейлік серіктестер:

17. Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова/ Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov (SSAU)

18. Московский государственный университет пищевых производств/ Moscow State University of Food Production (MSUFP)

19. Омский государственный технический университет/ Omsk State Technical University (OSTU)

20. Сибирский федеральный университет/ Siberian Federal University (SibFU)

21. Московский государственный университет геодезии и картографии/ Moscow State University of Geodesy and Cartography (MIIGAiK)

22. Государственный университет по землеустройству/ State University of Land Use Planning  (SULUP)

23. Тульский государственный университет/ Tula State University (TSU)

24. Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева/ Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy (RSAU-MTAA)

25. Министерство образования и науки РФ/ Ministry of Education and Science of the Russian Federation (MESRF)

26. Агротех-Семена/ Agrotex-Semena (AS)

 Жоба бойынша жұмыс тобының құрамы: бұйрық, Жаңа үйлестірушіге бұйрық

Состав рабочей группы по проекту: ПриказПриказ на нового координатора

Жоба НЕО 2018 көрмесінде "көрнекті және мазмұнды презентациясы үшін" дипломына ие болды

Ескерту: жоба Еуропалық комиссияның қолдауымен қаржыландырылады. Бұл сайттың мазмұны университеттің жауапкершілігінің мәні болып табылады және Еуропалық Комиссияның көзқарасын білдірмейді.

Қабылдау комиссиясы