Докторант Ульянова Татьяна Владимировнаның «Соматотропинді каскадтық гені бойынша етті тұқымды ірі қара малының өнімділігін генетикалық таңбалау» тақырыбы бойынша докторлық диссертациясын алдын ала қорғау

01.06.2022 ж. сағат 11.00-де В.И. Двуреченский атындағы ауыл шаруашылығы институтының мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясының кафедрасында докторант Т.В.Ульянованың 6D080200 – «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» мамандығы бойынша докторлық диссертациясының алдын ала қорғауы өтеді. 4-ші ғимарат, 109/4 аудитория.

Барлығын шақырамыз!

Қабылдау комиссиясы