С 16.03.2020 года в связи с пандемией коронавируса КГУ им. А. Байтурсынова перешел на дистанционную систему обучения.

 

SMART-орталығы

Инжинирингтік орталығы

Қолданбалы биотехнология ҒЗИ

109
Іске асырылатын білім беру бағдарламалары
4454
Студенттер контингенті
456
Профессор-оқытушылар құрамы
182
Ғылыми дәрежесі және атағы бар оқытушылар
КГУ