Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

6D050600 – Экономика мамандығы

6D050600 – Экономика мамандығы келесі білім беру бағдарламаларын ұсынады:

 

Ауыл шаруашылығын басқару мен басқарудың өзекті мәселелері

Қазақстандағы өндірістік күштерді тиімді бөлудің өзекті мәселелерін зерттеу, тәуелсіз ойлау түрін қалыптастыру, орналастыру процес-терінің іргелі теориясын талдау және агроөнеркәсіптік кешеннің экономикасы мен менеджменті саласындағы білікті мамандарды даярлау.

Инновациялық экономикалық басқару

Ғылым, білім беру, бизнес қоғамдастығын және мемлекеттің ресурстарын біріктірудің формалары мен әдістерін одан әрі дамытуға мүмкіндік беретін экономиканы инновациялық басқару саласындағы білікті мамандарды даярлау.

 

 

Модульдік білім беру бағдарламалары

 

Белгілі бір дәрежені және/немесе біліктілікті алу үшін қажетті негізгі біліктілік талаптарын меңгеруге бағытталған оқу модульдерінің жиынтығын қоса алғандағы оқыту бағдарламасына сәйкес әр мамандық бойынша модульдік білім беру бағдарламасы әзірленеді

 

 

6D050600 - Экономика мамандығының түлегі 6D050600 - Экономика мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін иеленеді.


PDF