Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

ҒК "Білім орталығы" пайдалану ережелері

     Осы ереже ҒК «Білім орталығы» туралы ереже негізінде жасалды және  ҒК  «Білім орталығы» мен пайдаланушылар арасындағы қатынастарды реттейді.

 

 1. Жалпы ережелер

 

 • ҒК «Білім орталығы» пайдалану құқығы ЖОО - ның профессорлық-оқытушылық құрамына, магистранттарына, студенттеріне (күндізгі және сырттай оқу түрінде), қызметкерлері мен жұмысшыларына беріледі. Басқа санаттағы оқырмандарға тек оқу залдарында жеке куәлігін көрсету арқылы және жоғары оқу орнының ректоры бекіткен прейскурантқа сәйкес ақы төлеу арқылы қызмет көрсетіледі.
 • ҒК «Білім орталығы» пайдаланушыларына қолда бар барлық ақпараттық ресурстар пайдалануға беріледі.
 • ҒК «Білім орталығы» оқырмандарды жазу университетке қабылдау туралы тізімдерге сәйкес жеке куәлігін немесе оны алмастыратын құжатты көрсету бойынша жүргізіледі. Ақпараттық технологиялар орталығы оқырманның фотосуреті мен ҒК «Білім орталығы» штрих – коды бар рұқсаттама береді.
 • Оқырмандарға әдебиеттерді таңдауда және ақпараттық мәдениетті қалыптастыруда жан-жақты көмек көрсетіледі.
 • ҒК «Білім орталығы» жыл сайын оқырмандарды қайта тіркеуді жүргізеді. Қайта тіркеуден өтпеген оқырмандарға ҒК «Білім орталығы» қызмет көрсетпейді. Оқырман  пайдалануын тоқтатқан жағдайда, өзінде  бар кітаптарды тапсыруға және кету парағын ресімдеуге міндетті.
 • Кітапханалық қызмет көрсетудің негізгі түрлері тегін беріледі. Қосымша ақылы қызметтер университет ректоры бекіткен тізім және прейскурант негізінде ұсынылады.
 • Осы Ережені жүйелі түрде немесе өрескел бұзған оқырмандар ҒК «Білім орталығы» 1 ай және одан да көп мерзімге пайдалану құқығынан айырылуы мүмкін .
 • Оқырмандардың осы ережені өрескел бұзғандығы туралы мәліметтер Университет деканатына қарау үшін беріледі.

 

2. ҒК «Білім орталығы» құқықтары мен міндеттері

 

 • ҒК «Білім орталығы» өз қызметінде оқырмандардың құқықтарын іске асыруды қамтамасыз етеді.  ҒК «Білім орталығы» міндетті:
 • ҒК «Білім орталығы» университет профиліне сәйкес өз қорларын қалыптастыру;
 • ҒК «Білім орталығы» барлық ақпараттық ресурстарына оқырмандарды қол жеткізуді қамтамасыз ету;
 • оқырмандарға АБ және кітапханалық ақпараттандырудың басқа түрлері арқылы кітапхана қорларының құрамы туралы толық ақпарат беру;
 • оқырмандарға ақпарат көздерін іздеу мен таңдауда кеңестік көмек көрсету, олардың ақпараттық мәдениетін арттыру;
 • ҒК «Білім орталығы» берілген кітаптардың қайтарылуына тұрақты бақылау жасау;
 • қорларындағы құжаттарды есепке алуды, сақтауды және пайдалануды жүзеге асыру;
 • өз қорларының сақталуы үшін жауапкершілік;
 • гуманитарлық-ағартушылық жұмысты жүргізу, оқырмандардың жоғары деңгейде рухани және адамгершілік, кең ғылыми ой-өрісін, шығармашылық ойлауын қалыптастыруға және одан әрі өз бетінше білім алу қабілетін қалыптастыруға ықпал ететін бұқаралық іс-шаралар өткізу;
 • кітапханада оқырмандардың жұмыс істеуіне қолайлы жағдай жасау және қолдау көрсету;
 • ҒК «Білім орталығы» пайдалану ережесін бұзған оқырмандарға шара қолдану (бұзушылық дәрежесіне байланысты бөлімше басшылығы белгілеген мерзімге кітапхананы пайдалану құқығынан айыру).

 

3. Оқырман құқығы

 

Оқырман құқығы бар:

 • ҒК «Білім орталығы» ұсынатын кітапханалық-библиографиялық және ақпараттық қызметтердің негізгі түрлерін пайдалану;
 • ҒК «Білім орталығы» қорының құрамы туралы толық ақпарат алу және ақпарат көздерін іздеу мен таңдауда консультациялық көмек алу;
 • абонементтерде құжаттарды уақытша пайдалануға алу немесе оқу залдарында жұмыс істеу;
 • ақылы қосымша ақпараттық және сервистік қызметтерді алу  ұсынатын ҒК «Білім орталығы»  ақылы кітапханалық-библиографиялық және ақпараттық қызметтер мен жұмыстар тізбесіне сәйкес.
 • ҒК «Білім орталығы» өткізетін іс-шараларға қатысу;
 • ҒК «Білім орталығының» әкімшілігіне түрлі сұраныстар мен ұсыныстармен хабарласуға болады.
 • ақпарат көздерін іздеу мен таңдауда оқырмандарға консультациялық көмек көрсету, олардың ақпараттық мәдениетін арттыру;
 • ҒК «Білім орталығы» берілген кітаптардың қайтарылуына тұрақты бақылау жасау;
 • қорларында орналасқан құжаттарды есепке алуды, сақтауды және пайдалануды жүзеге асыру;
 • өз қорларының сақталуына жауапты болу;
 • гуманитарлық-ағартушылық жұмысты жүргізу, оқырмандардың жоғары деңгейде рухани және адамгершілік, кең ғылыми ой-өрісін, шығармашылық ойлауын және одан әрі өз білімін жетілдіру қабілетін қалыптастыруға ықпал ететін бұқаралық іс-шаралар өткізу;
 • кітапханада оқырмандардың жұмыс істеуіне қолайлы жағдай жасау және қолдау көрсету;
 • ҒК «Білім орталығы» пайдалану ережесін бұзған оқырмандарға шара қолдану (бұзушылық дәрежесіне байланысты бөлімше басшылығы белгілеген мерзімге кітапхананы пайдалану құқығынан айыру).

        

4. Оқырман міндеттері

 

 • ҒК «Білім орталығы» қорынан алынған құжаттарға ұқыпты қарау, оларды белгіленген мерзімде қайтару;
 • әдебиетті алу үшін рұқсат қағазын көрсету, кітап формулярында әр басылымға қол қою;
 • құжаттарды алған кезде әрбір басылымды қарап шығып, қандай да бір ақаулар анықталған жағдайда қызметкеріне бұл туралы хабарлауға;
 • ҒК «Білім орталығы» алынған басылымдарды белгіленген мерзімде қайтару;
 • жыл сайын оқу жылының басында қайта тіркеуден өтіп, оның ішінде есепте тұрған барлық құжаттарды көрсету керек; қайта тіркеуден өтпеген оқырмандарға қызмет көрсетілмейді;
 • университеттен шыққан кезде ҒК «Білім орталығы»  оған тиесілі барлық құжаттарды қайтару және кету парағына қол қою;
 • құжаттар жоғалған немесе бүлінген жағдайда оларды ҒК «Білім орталығы» таныған құжаттармен тең бағамен ауыстыру;
 • ҒК «Білім орталығы» келген кезде тыныштық пен тәртіпті сақтау  ҒК «Білім орталығының»  қызметкерлерімен  және  басқа оқырмандармен  дұрыс қарым-қатынас жасау.

 

5. Абонементті пайдалану ережелері

 

Басылым абонементінде үйге келесі мерзімге беріледі:

 • оқу басылымдары-студенттерге, магистранттарға – оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес семестрге (15 данадан артық емес); оқытушыларға, магистранттарға – оқу жылына (15 данадан артық емес);
 • ғылыми басылымдар 15 күнге 5 данаға дейін беріледі;
 • көркем басылымдар 20 күнге 5 данаға дейін беріледі;
 • басылымдарды пайдалану мерзімі абонемент қызметкерлерінің келісімі бойынша басқа оқырмандармен сұраныс болмаса, оны көрсеткенде ұзартылуы мүмкін;
 • үйге бақылау немесе жалғыз дана берілмейді;
 • басылымды алған кезде оқырман міндетті: кітап формулярында әр данаға күн қою және қол қою;
 • топтық сабақтарда қолданылатын әдебиет абонементте беріледі және әр басылымның кітап формулярында оқытушының қолымен ресімделеді. Осы әдебиетке оқытушы жауапты;
 • университет оқытушылары мен қызметкерлері оқу жылының соңында, яғни 1 шілдеге дейін барлық кітапхана басылымдарын (бірақ 5 данадан артық емес) тапсыруға немесе мерзімін ұзартуға міндетті;
 • Сырттай оқитын студенттер үшін әдебиетті пайдалану мерзімі емтихан сессиясын өткізу мерзіміне байланысты белгіленеді.

 

6. Оқу залын пайдалану ережесі

 

 • оқу залында бір мезгілде берілетін басылымдардың саны 7 данадан аспауы тиіс;
 • СОӨЖ пайдалану үшін құжаттар оқу залынан оқытушының жауапкершілігімен  беріледі;
 • кітапты оқу залынан шығаруға тыйым салынады, оқу залынан ұзақ уақытқа кеткен кезде оқырман кітапханашыларға өзіндегі кітаптарды тапсыруы тиіс.

 

7. Оқырманға рұқсат етілмейді

 

 • ҒК «Білім орталығы» құжаттары, егер олар оқырман формулярында жазылмаса, құжаттарды шығару;
 • ҒК «Білім орталығына» сырт киіммен кіру;
 • ҒК «Білім орталығында» тыныштық пен тәртіпті бұзу»;
 • кітапхана басылымдарын бүлдіру (оларда белгілер жасау, астын сызу, парақтарды жұлып алу, түбіршектер мен т. б. бүгу.);
 • карточкаларды  катологтар мен картотекалардан алып тастау.

 


PDF