Білім беру бағдарламалары

Топтың кодтары мен топтастырылуы

БББ атауы

Модулдік білім беру бағдарламасы

Тізілімге сілтеме

Аккредиттеу

(сертификат)

6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6B022 Гуманитарлық ғылымдар (№ 027 лицензияға қосымшаны жүктеу )

В034 История және археология

6B02201 Тарих

Жүктеу

Реестр 

Жүктеу

6B023 Тілдер және әдебиет (№ 027 лицензияға қосымшаны жүктеу )

В037 Филология

6B02301 Қазақ филологиясы

 Жүктеу

Реестр 

 Жүктеу

В036 Аударма ісі

6B02302 Аударма ісі (ағылшын тілі)

 Жүктеу

Реестр 

 Жүктеу

В036 Аударма ісі

6B02303 Шетел филологиясы (ағылшын тілі)

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

В037 Филология

6B02304 Орыс филологиясы

Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

6B031 Әлеуметтік ғылымдар (№ 001 лицензияға қосымшаны жүктеу)

В041 Психология

6B03101 Психология

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

В040 Саясаттану

6B03102 Аймақтану

Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

6B032 Журналистика және ақпарат (№ 027 лицензияға қосымшаны жүктеу)

В042 Журналистика және репортерлық іс

6B03201 Журналистика

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

6B04 Бизнес, басқару және құқық

6B041 Бизнес және басқару (№ 027 лицензияға қосымшаны жүктеу)

В044 Менеджмент және басқару

6B04101 Экономика

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

В044 Менеджмент және басқару

6B04102 Менеджмент

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

В045 Аудит және салық салу

6B04103 Есеп және аудит

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

В046 Қаржы, экономика, банктік және сақтандыру ісі

6B04104 Қаржы

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

В044 Менеджмент және басқару

6B04105 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

В047 Маркетинг және жарнама

6B04106 Маркетинг

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

6B042 Құқық (№ 027 лицензияға қосымшаны жүктеу)

В049 Құқық

6B04201 Құқықтану

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

В049 Құқық

6B04202 Халықаралық құқық

Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6B051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар (№ 027 лицензияға қосымшаны жүктеу)

В050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6B05101 Биология

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

В050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6B05102 Биотехнология

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

6B052 Қоршаған орта (№ 027 лицензияға қосымшаны жүктеу)

В051 Қоршаған орта

6B05201 Экология

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

6B053 Физикалық және химиялық ғылымдар (№ 027 лицензияға қосымшаны жүктеу)

В054 Физика

6B05301 Физика

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

В053 Химия

6B05302 Химия

Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

6B054 Математика және статистика (№ 027 лицензияға қосымшаны жүктеу)

В055  Математика және статистика

6B05401 Математика

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (№ 027 лицензияға қосымшаны жүктеу)

В057 Ақпараттық технологиялар

6B06101 Информатика

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

В057 Ақпараттық технологиялар

6B06102 Ақпараттық жүйелер

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

В057 Ақпараттық технологиялар

6B06103 Ақпараттық технологиялар және робототехника

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B071 Инженерия және инженерлік іс (№ 027 лицензияға қосымшаны жүктеу)

В065 Автокөлік құралдары

6B07101 Көлік, көліктік техника және технологиялар

Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

В062 Электр техникасы және энергетика

6B07102 Электр энергетикасы

Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

В064 Механика және металл өңдеу

6B07103 Технологиялық машиналар және жабдықтар (машина жасау)

Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

В062 Электр техникасы және энергетика

6B07104 Жылу энергетикасы

Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

В064 Механика және металл өңдеу

6В07105 Машина жасау

 

Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

6B072 Өндірістік және өңдеу салалары (№ 027 лицензияға қосымшаны жүктеу)

В068 Тамақ өнімдерін өндіру

6B07201 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

В068 Тамақ өнімдерін өндіру

6B07202 Өсімдік шикізатынан жасалған өнімдерді өңдеу және өндіру технологиясы

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

6B075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) (№ 027 лицензияға қосымшаны жүктеу)

В076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

6B07501 Азық-түлік өнімдерінің өндірісіндегі стандарттау жəне сертификаттау

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

6B081 Агрономия (№ 027 лицензияға қосымшаны жүктеу)

В077 Өсімдік шаруашылығы

6B08101 Агрономия

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

6B082 Мал шаруашылығы (№ 027 лицензияға қосымшаны жүктеу)

В078 Мал шаруашылығы

6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру
технологиясы

Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

6B087 Агроинженерия (№ 021 лицензияға қосымшаны жүктеу)

В183 Агроинженерия

6B08701 Аграрлық техника және технология

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

6В09 Ветеринария

6В091 Ветеринария (№ 027 лицензияға қосымшаны жүктеу)

В083 Ветеринария

6B09101 Ветеринарлық медицина

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

В083 Ветеринария

6B09102 Ветеринарлық санитария

 Жүктеу

Реестр

 Жүктеу

КГУ