Казақстанның университеттерi жаңа технологияларды қолдануға және сапаны қамтамасыз ету процестерiне үйретуге жетiлдiру(KUTEL)

Жобаның атауы: Казақстанның университеттерi жаңа технологияларды қолдануға және сапаны қамтамасыз ету процестерiне үйретуге жетiлдiру(KUTEL)

Жобаның нөмірі: 598377-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP 

Жобаны іске асыру мерзімі: 15/11/2019 - 14/11/2021

Мақсаты ЖББА

Жоғары оқу орындары жүйелерінің алдында тұрған проблемаларын, оның ішінде сапасын, өзектілігін, тең қол жеткізулуін, жоспарлауын, іске асыруын, менеджментін, басқару проблемаларын шешу үшін серіктес елдерге қолдау көрсету. Серіктес елдерде жоғары білім беру саласын жаңғыртуды, қол жетімділікті және интернационалдандыруды қолдау

Міндеттері ЖББА

Жаңа және инновациялық білім беру бағдарламаларын әзірлеу арқылы жоғары оқу орындарында құзыреттілік пен дағдылар деңгейін арттыру.

Жоғары білім сапасын жақсарту және оның еңбек нарығы мен қоғам үшін өзектілігін арттыру

KUTEL пилоттық жобасы Қазақстандағы жоғары білімнің рөлін, экономикалық өсуді ынталандырудың стратегиялық құралын күшейтуге сонымен қатар жұмыспен қамту деңгейін арттыруға, азаматтардың өмір сүру сапасы мен әлеуметтік әл - ауқатының артуына бағытталатын болады. KUTEL Еуропалық Одақ пен Қазақстанда жаңа және күрделі технологияларды пайдалана отырып оқыту үшін сапаны қамтамасыз етудің ұлттық жүйесін енгізу, халықаралық деңгейде оқыту үшін курстар мен оқу бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету үшін және аккредиттеу стандарттарын, басшылық пен рәсімдерді енгізу арқылы реформалауға сонымен қатар жаңғыртуға жәрдемдеседі.

Осылайша KUTEL тұрақсыз экономикалық өсудің қиын жағдайына қарамастан, электронды оқыту және жоғары сапалы оқыту әдістерін кеңінен қолдану есебінен оқушылар санының артуына ықпал етеді.

Еуропалық одақтың артықшылықтарын/ұлттық артықшылықтарын қолданыстағы қажеттіліктерге сәйкес келетін және  қолдайтын негізгі нәтижелер:

 • Аккредиттеу стандарттары, әдістемелік ұсынымдар және оқу бағдарламаларын әзірлеу сапасын қамтамасыз ету процедуралары Еуропалық Одақ практикасына сәйкес Қазақстанда технологияны пайдалана отырып қамтамасыз ету;
 • Пилоттық тренинг мемлекеттік / жеке жүйенің негізгі қатысушыларына, академиялық кадрлар мен аккредиттеу органдарына арналған.;
 • Аралас оқыту шеңберінде сапаны қамтамасыз ету жүйесін әзірлеу арқылы жаңғыртылған және реформаланған оқыту әдістемесі;
 • Жол картасы Еуропалық Одақ сапа стандарты бойынша технологияларды пайдалана отырып қамтамасыз ету, сапаны қамтамасыз етудің базалық қазақстандық жүйесі технологияларды пайдалана отырып қамтамасыз ету, ұсынымдар жүйенің сапасын қамтамасыз ету әлеуетті арттырудың табысты процесі үшін қосымша әзірленетін болады.

Жобалық серіктестіктер

 • Өтініш беруші Гульельмо Марконию зерттеу университеті
 • Серіктес Бургас Еркін университеті (Болгария)
 • Серіктес Грек Ашық университеті (Патры, Греция)
 • Серіктес Түрку университеті (Турку, Финляндия)
 • Серіктес Алматы энергетика және байланыс университеті
 • Серіктес Шахмардан Есенов атындағы мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті 
 • Серіктес Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті
 • Серіктес О.А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
 • Серіктес Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті
 • Серіктес Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті
 • Серіктес Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
 • Серіктес "Елбасының жастар фронты" қоғамдық қоры
 • Серіктес Ш. Уәлиханов Көкшетау мемлекеттік университеті
 • Серіктес Акредиттеу жане рейтингтің тәуелсіз агенттігі
Қабылдау комиссиясы