Мәнсия Қалмағамбетқызының көпжылдық зерттеулерінің нәтижесі

Читать: 1 мин

А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ-нің құрметті профессоры Самамбет Мансия Қалмағамбетқызы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған «Қазақ фразеологизмдері және олардың мағыналық баламалары орыс және ағылшын тілдерінде» атты кітап жазды.

Бұл біздің ғалымымыздың көпжылдық зерттеулерінің нәтижесі. Тақырып замандастар үшін ерекше өзектілікке ие. Мансия Қалмағамбетқызы айтқандай: «М. Әуезовтың «Абай жолы» кітабы идеялық шабыттандырушы».

Жұмыс Қазақстан Республикасының тіл саясатын, мәдениетаралық үш тілді құзыреттілікті қалыптастыру мәселелерін зерттейтін ғалымдар, зерттеушілер, филологтар үшін әдістемелік басшылық бола алады.

Бұл сөздік "Рухани жаңғыру" бағдарламасы аясында қазақ фразеологизмдерінің корпусын танымал ету мақсатында жасалды. Мұнда үш тілдің фразеологизмдерінің мағыналық эквиваленттері жинақталған.

Еңбекте қазақ тілінің 10 мыңнан астам тұрақты өрнектері толық ашылған. Әрине, сөздік адамдардың көбіне пайдалы болады, өйткені бұл тұрақты сөйлемдердің сөзбе-сөз аудармасы емес, оның құрамдас бөліктерінің мәндеріне сәйкес келмейтін жалпы логикалық мазмұнын беретін ұқсас этимология.

Жұмыс оқушылардың, студенттердің, мұғалімдердің, аудармашылардың және басқалардың мәдениетаралық үштілді құзыретін қалыптастыруға оң ықпал етеді.

Мансия Қалмағамбетқызы мен А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ профессорлық-оқытушылық құрамына табыс және жемісті зерттеу қызметін тілейміз.

КГУ