Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

Оқу үрдісі

 

Құрметті ҚМУ ақпараттық-білім беру порталының қонақтары!

 

Бұл бөлімде А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің оқу үрдісін ұйымдастырылуы және жоспарлауы туралы ақпарат орналастырылған.

 

• Бұл бөлімде сіздер, ҚМУ факультеттері, кафедралары және мамандықтары туралы, мамандықтардың факультеттер мен кафедраларға бекітілуі туралы ақпарат таба аласыз. Мамандықтар қимасында оқу пәндерінің тізімдері және кафедраларға бекітілгені құрастырылған.

 

• Бұл бөлімде университет мамандықтарының академиялық күнтізбелері мен элективті пәндерінің каталогтары, студенттер, магистранттар және докторанттардың анықтамалық жолнұсқаулары келтірілген. Университет мамандықтары бойынша типтік оқу жоспарларының топтамасы, «Электронды жоғарғы оқу орны - оқу үрдісі» ақпараттық жүйеден интерактивті режимде ҚМУ мамандықтарының оқу жұмыс жоспарлары құрастырылуда. Университеттің бакалавриаты мен магистратурасы мамандықтары бойынша мемлекеттік емтихандардың бағдарламалары және қорытынды біліктілік жұмыстардың тақырыптары келтірілген.


PDF