Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

Академиялық мәселелер департаменті

 

Академиялық мәселелер департаменттің негізгі мақсаты оқу процесін ағымдағы жоспарлау және ұйымдастыру, білім алушылардың академиялық ұтқырлығын дамыту, білім алушылардың оқу нәтижелерін бағалау және бақылау, кредиттік оқыту технологиясы процесін басқару, білім алушылардың жеке-іс құжаттарын жүргізу және оқу нәтижелерін тіркеу, сақтау, есепке алу алумен байланысты.  


 

Міндеттері

  • Университеттегі оқу процессін ағымдағы жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау
  • Профессорлық-оқытушылық құрамның оқу жүктемесін жоспарлаудағы және орындалуын бақылаудағы кафедра мен басқа бөлімшелердің қызметін үйлестіру
  • Оқытушыларды таңдау және білім алушылардың оқу пәндеріне тіркелуі, академиялық топтар мен лектерді құру процестерін басқару 
  • Білім алушылардың кезеңдік бақылауын, аралық және қорытынды аттестациясын ұйымдастыру
  • Электрондық ректоратта білім алушылардың академиялық үлгірімі  жазбасын құру, тіркеу, сақтау және есепке алу
  • Білім алушылардың ішкі академиялық ұтқырлығы бойынша факультеттер мен кафедралардың жұмысын үйлестіру
  • Студенттік құжаттарды дайындау және жүргізу
  • Кредиттік оқыту технологиясын құқықтық база дайындау жолымен жетілдіру
  • Факультеттер мен кафедралардың нормативтік құжаттарды, Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын орындауын қадағалау
  • Оқу процессін ұйымдастыру бойынша білім алушылармен, оқытушылармен және жетекшілерімен (эдвайзерлармен) кеңес беру жұмысын ұйымдастыру

  


 

Құрылым:

 


 

 

Академиялық мәселелер департаментінің телефоны: +7 (7142) 39-06-20

 

Мекен-жайы: Қостанай қ., Байтұрсынов көшесі, 47, 1 ғимарат, кабинет 130

 


 

Білім алушының академиялық рейтингі (Rating) - аралық аттестаттау нәтижелері бойынша жасалатын білім алушының оқу бағдарлама пәнін игеру деңгейінің сандық көрсеткіш.

 

Оқу процессі – бұл оқыту және тәрбиелеу мақсатындағы табысқа жетуге бағытталған, негізіне оқыту мен ілімнің органикалық бірлігі мен өзара байланысы жататын, оқу тәрбие қызметін ұйымдастыру жүйесі.

 

Білім алушылардың оқудағы жетістігі - білім алушылардың оқу үдерісінде алатын және жеке тұлғаның  қол жеткізген даму деңгейін көрсететін білімі, іскерліктері мен дағдылары, құзыреті.

 

Кредиттік оқыту технологиясы – білім алушының және оқытушының оқу жұмысының көлемін өлшеудің сәйкестендірілген бірлігі ретінде кредитті пайдалана отырып, білім алушылардың пәндерді оқып зерделеу дәйектілігін таңдауы және дербес жоспарлауы негізіндегі оқыту. 


PDF